Следвайте ни

Съдът отхвърли иск на общината за 144 бона срещу ВиК

Районният съд отхвърли иска за 144 000 лв. на община Хасково срещу ВиК. Според ищецът сумата е похарчена за доставки на бутилирана  вода на детските градини, училищата, социалните и здравните заведения. От общинска администрация са заявили, че разходите през 2017 г, са по вина на дружеството, което не е осигурило годна вода за пиене и готвене.

Цялото решение - ТУК

И до момента водата в Хасково не е годна за пиене и готвене. Така е заради завишените норми на  уран и алфа-активност. Те бяха открити през април 2017 година. За справяне с проблема месец по-късно правителството на Бойко Борисов отпусна 2 млн. лв. на общината. Част от сондажите и водопроводите са готови. Други още не са актувани, а ​на някои от обектите все още няма обособени санитарно- охранителни дейности.

Експертиза по делото е показала, че контролните нива на алфа-активността и естествен уран  били над нормите, но това се отнасяло само за водата в отделни водоизточници от експлоатираните от ВиК участъци. Съдебно-хидрогеоложката експертиза е установила, че водата от вътрешната водопроводна мрежа на Хасково е отговаряла на изискванията.​

"Дори и да се допусне, че питейната вода при крайните потребители в Хасково не е отговаряла на изискванията на действащото законодателство, не се установява това да се дължи на субективни обстоятелства, свързани с поведението на отговорни лица при ответника. В случая би могло най–много да се приеме, че е налице само евентуална вероятност за това обстоятелство, но вероятността дори и в най-голяма степен не е пълно установяване. Необходимо е да бъде изключена всяка друга възможност, каквото не е постигнато в настоящото производство", пише в решението на съда.​

"В този ред на мисли не би могло да се приеме и че процесното деяние е противоправно, тъй като не се установяват нарушения на нормативните изисквания за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, нито на общото правило да не се вреди другиму", отбелязва още съдия Петър Вунов, защо предявеният иск е неоснователен, недоказан и следва да бъде отхвърлен 

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжния съд. 

Както вече писахме, на предстоящото си заседание ОбС трябва да реши дали да бъдат предоставени още 55 873 лв. на детските градини, училища, социални и лечебни заведения в община Хасково за бутилирана вода. Това предлага кметът Добри Беливанов.

Средствата ще са от Резерва за непредвидени и неотложни нужди на общинския бюджет. В докладната се припомня, че с решение на местния парламент през май в резерва бяха осигурени допълнителни средства до 100 000 лв. за възстановяване на разходите за закупуване на питейна вода за детски, учебни, здравни и социални заведения./Марица

Анкета

За какъв град трябва да работи новият кмет на Хасково?