25

Санират красивата сграда на театъра в Хасково с 1 млн. лева 

Община Хасково подписа договор с МРРБ за енергийно обновяване на сградата на Драматично-куклен театър „Иван Димов“. Проектът е на стойност 1 050 188 лева, а средствата са предоставени от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Театърът трябва да бъде обновен за 2 години. 
Сградата е построена в периода 1924–1926 г. Основна реставрация и реконструкция на културната инфраструктура е извършена през 2004 г. от страна на Община Хасково, като собственик на сградата и целия имот.
Сега предстои да бъде изпълнена инвестиция в  комплекс от мерки за енергийна ефективност и постигане на клас "А" на сградата. Всички дейности касаят единствено интериора. Красивата театрална сграда запазва първоначалния си вид и обем.
Предвижда се подмяна на съществуващата дограма, полагане на топлоизолационна система на външните стени на сградата, подмяна на покривна конструкция с термопанели от минерална вата. Ще бъдат сменени съществуващите котли със системи, работещи с природен газ и производство на топла вода, монтаж на термопомпен агрегат за обработка на вентилирания въздух към зала посетители, нови отоплителни тела в цялата сграда и цялостна газификация.
С енергийното обновяване на сградата на театър „Иван Димов“ ще се направи още една стъпка към модернизация на публичния сграден фонд.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?