25
Следвайте ни

С водосвет откриха единствения в Хасковска област Център за временно настаняване

viber icon

Единственият в Хасковска област Център за временно настаняване на хора в нужда отриха днес в Димитровград. Спазвайки традицията нов дом да се освещава с водосвет за здраве архиерейски наместник отец Георги Тодев благослови и освети Центъра. Със 626 769,20 лева, от които 532 753,82 лева европейско финансиране и 94 015,38 лева национално съфинансиране по проекта е напълно ремонтирано и преустроено бившото общежитие на химически техникум "Проф. д-р Асен Златаров" в Център за временно настаняване. Центърът ще предоставя подслон за 20 човека в близка до семейната грижа среда, които са временно или трайно лишени от дом. Днес на заключителна пресконференция и церемония тип „Рязане на лента” бяха отчетени резултатите от извършените по проект „Преустройство на бивше общежитие на химически техникум "Професор д-р Асен Златаров" в Център за временно настаняване находящ се в УПИ I, кв. 129 по плана на гр. Димитровград Община Димитровград” дейности от кмета на община Димитровград Иво Димов и ръководителя на проекта Красимира Бонева. Дейностите са финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие “, Процедура: BG16RFOP001-1.032 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград ”. Извършен е цялостен основен  ремонт на сградата, включващи нови плочи и нова покривна конструкция. Изградени са нови елктрическа и ВиК инсталации и ефективна климатизация в помещенията. Изпълнени за мерки за енергийна ефективност, чрез поставяне на топлоизолация по външни стени, топлоизолация на таванна плоча, нова ПВЦ дограма. Сграда е обзаведена и оборудвана с необходимата техника за да се създаде удобство и спокойствие на потребителите. 

„Това, което виждате е плод на много работа. По времето на правителството на Борисов през 2013 сградата ни бе предоставена от държавата, за да я превърнем в това, което е сега - уютен и удобен временен дом за хора, които ще имат нужда от такова място в трудни моменти от живота си.”, каза кмета на община Димитровград Иво Димов при откриването. Той благодари на екипа по проекта и фирмата изпълнител за свършената работа. Заместник-областният управител на Хасковска област Виолета Желева поздрави екипа и адмирира усилията на община Димитровград за това, че предлага качествени социални услуги на своите граждани. Ръководителя на проекта инж. Бонева отчете свършеното и разказа за трудностите, пред които е бил изправен целия екип в хода на осъществяването на ремонтните дейности, като сподели задоволство си от качественото изпълнение. Гости на събитието бяха още зам.председателя на Общински съвет Юлиян Семерджиев, зам.кмета Яшо Минков, управителя на фирмата изпълнител и граждани.

***

Този документ е създаден в рамките на проект, № от ИСУН BG16RFOP001-1.032-0003 -С01  „Преустройство на бивше общежитие на химически техникум "Професор д-р Асен Златаров" в Център за временно настаняване находящ се в УПИ I, кв. 129 по плана на гр. Димитровград Община Димитровград”по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие “, Процедура: BG16RFOP001-1.032  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград ”,който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Димитровград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво правителство ще управлява България след изборите на 14 ноември?