25

РСО "Марица" обучи съветници от 4 общини в нови политики

През юли, 2022 г. от Регионално сдружение на общините „Марица“ бяха организирани обучения за общински съветници от Свиленград, Тополовград, Стамболово и Минерални бани, в рамките на проект е-METER за добро управление в област Хасково, финансиран от ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ по Програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“.

Обученията бяха насочени към общински съветници от област Хасково, в чиито пълномощия, според законодателството са включени:

1) текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от ОбС актове;

2) оспорване на незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

Целта на екипа, който организира и проведе обученията, бе общинските съветници да бъдат запознати с ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, повишаване на отчетността в разходването на публични средства и увеличаване на прозрачността в работата на местните органи на управление.

След проведените обучения, по време на които се провокираха и интересни дискусии, бяха открити както нови възможности за сътрудничество между местните власти, РСО „Марица“ и други заинтересовани страни, така и инструментите, чрез които да продължи работата за повишаване на компетенциите на местните органи в областта на мониторинга и контрола на изпълнението на общински политики.

Повече за проведените обучения и материалите от тях може да се открие на:  https://hs-tenders.haskovo.org/learning

По време на обучителните форуми на участниците бе представен и портал, с адрес: https://hs-tenders.haskovo.org, разработен по проекта, осветяващ средата за провеждане на обществени поръчки на общините от Област Хасково. Там може да бъде открита и статистическа обработена информация по различни критерии.

Подкрепата за Финансираната страна (Регионално Сдружение на Общините „Марица“) е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна (Регионално Сдружение на Общините „Марица“) и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори”.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. 

Фондацията е плод на успеха на Българоамериканския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org

 

 

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?