Следвайте ни

РИОСВ: Въздухът в Хасково и Димитровград се подобрява  

viber icon

Данните от мониторинга в Димитровград и Хасково показват подобрение на състоянието на въздуха.  През 2019 г. качеството му отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство, съобщиха от регионалната екоинспекция.

Качеството на атмосферния въздух се следи от автоматична станция ”Раковски” в  Димитровград  и ръчен пункт в Хасково. Те са част от системите за оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Националната система за мониторинг на околната среда на Министерство на околната среда и водите и се обслужват от Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда. 

Регламентираните ПДК за фини прахови частици са следните:
СДН (средноденощна норма) - 50 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно)
СГН (средногодишна норма) - 40 µg/m3.


За последните три години анализът на данните от АИС  „Раковски“– в Димитровград показва следния брой констатирани превишения на средноденонощната 24 часова норма за фини прахови частици :
2017 г. – 48 бр.
2018 г. – 35 бр.
2019 г.- 17 бр.
Наблюдава се трайна тенденция към намаляване броя на превишенията за средноденонощната норма (ПС за СДН) от 50 µg/m3, като през 2019г.  регистрираните превишения в  Димитровград са много по-малко от допустимия брой превишения- 35 годишно. За последния месец декември от АИС „Раковски“ не е регистрирано нито едно превишение на средноденощната норма от 50 µg/m3.
Няма превишение на средногодишната норма от 40 µg/m3, и тук има тенденция към намаляване на средногодишните концентрации за ФПЧ10, като стойностите са следните:
2017 г. – 36.7 µg/m3
2018 г. – 30.2 µg/m3
2019 г. – 28.72 µg/m3

За последните три години анализът на данните от ръчен пункт „РИОСВ – Хасково“ показва следния брой констатирани превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици:
2017 г. – 69 бр.
2018 г. – 62 бр.
2019 г.- 36 бр.
През 2019г. спрямо предходните две години има намаляване на регистрирания брой превишения на средноденонощната норма и няма превишение на средногодишната норма от 40 µg/m3 в  Хасково, а стойностите са следните: 
2017 г. – 41.6 µg/m3
2018 г. – 35.3 µg/m3
2019г.- 29.01 µg/m3

Превишенията на нормите за ФПЧ10 основно се регистрират през есенно-зимния период и се дължат на повишеното потребление на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона безветрие, мъгли и температурни инверсии, създаващи условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния слой. 

Постигнатото подобрение през последните три години е в резултат на изпълнение на заложените мерки в актуализираните програми за качество на въздуха на Общините Димитровград и Хасково, както и на засиления контрол на РИОСВ-Хасково относно изпълнението на мерките от програмите за КАВ и контрола на промишлените предприятия източници на отпадъчни газове в атмосферния въздух.

Регионалната екоинспекция не контролира и не носи отговорност за данните от поставените в населените места сензори за измерване чистотата на въздуха. Стойностите, които се получават от сензорите са моментни и не е коректно да бъдат сравнявани с регламентираната 24- часова средноденонощна норма (50 µg/m3), казаха още от инспекцията.

 

Цанка Семерджиева

Цанка Семерджиева

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

Завършила е „Човешки ресурси” в УНСС и ПУП във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, преди това РЕГ „Любен Каравелов” в Хасково. Като журналист работи от 21 г. Започва във в. „Новинар юг” през 1998 г., където репортерства 6 г., следва в. „Тракия”. Близо 15 г. е във в. „Хасковска Марица” където е била репортер, зам. главен редактор, главен редактор.   Още

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво ще подарите на любимата жена?