Следвайте ни

Проект за реконструкция на водопроводи спечели Минерални бани

viber icon

Община Минерални бани подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Програмата е съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, каза зам. кметът на община Минерални бани Нуртин Сабри.

Спечеленият проект е на стойност 5 828 381 лева без ДДС и включва реконструкция на външен водопровод от помпена станция „Караманци” до Боян Ботево и оттам до Ангел войвода. Ще бъде реконструирано и трасето от помпена станция „Караманци” до село Караманци. Реконструкцията на вътрешния водопровод в Боян Ботево и Ангел войвода представлява цялостна подмяна на амортизираните етернитови тръби с полипропиленови такива, каза още Нуртин Сабри.

По проекта ще бъде реконструиран и външния продукт от помпена станция „Сърница” до село Сърница. Ще бъде направена и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в Минерални бани – втори етап. Реализацията на проекта ще доведе до минимум загубите от питейна вода и разходи за аварии, поясни зам. кмета Нуртин Сабри.

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Доволни ли сте от чистотата в Хасково?