Следвайте ни

Преработват проекта за обходния път на Любимец 

Техническият проект за обходния път на Любимец трябва да бъде преработен, а общината предлага на софийското дружество  „Трансгео” ЕООД да стори това. Стойността на поръчката е 20 000 лв.

С договор от май т.г. Сдружение „Железопътна инфраструктура“ е предоставило на общината за ползване, възлагане на препроектиране, строителство и авторски надзор на техническия проект за обходния път между съществуващия Е80 и този за Ивайловград. Обектът е проектиран от „Трансгео”. Настъпили са обаче промени в нормативнните изисквания, свързани с изработване и одобряване на инвестиционни проекти. Това налага препроектиране и актуализация на проекта. Поради започнала процедура по изработване на ПУП-ПУР, с която се предвижда изграждане на околовръстна улица, се налага и промяна в наименованието на проекта и  съществени изменения в геодезичната, хидротехническата  и др. части на проекта. Необходимо е отводняването на обекта да обхваща само пътното платно. Ще се правят нови хидравлични изчисления за отвеждане на повърхностните води  чрези водостоци.  Част от водите ще се отвеждат в дере от западната страна на пътя чрез преустройство на съществуващия водоприемник. Друга част ще отива южен обходен канал,  а останалите - отводнителната система на града чрез преливник с колектор. Заради всички тези пормени, най- удочно е проектът да се направи от фирмата, която вече е работи по него. 

 

Цанка Семерджиева

Редактор

Завършила е „Човешки ресурси” в УНСС и ПУП във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, преди това РЕГ „Любен Каравелов” в Хасково. Като журналист работи от 21 г. Започва във в. „Новинар юг” през 1998 г., където репортерства 6 г., следва в. „Тракия”. Близо 15 г. е във в. „Хасковска Марица” където е била репортер, зам. главен редактор, главен редактор.   Още

Анкета

За кого ще гласувате на кметските избори?