25

По 17 дела месечно гледа магистрат от Административния съд в Хасково 

Административният съд в Хасково е разгледал 1626  дела през м.г. От тях 1269 са постъпили през годината, а 366 са висящи от предходната 2021 г. Приключилите с акт административни и касационни дела са 989, 223  са били прекратени.

Общият брой на свършените дела за 2022 г. е 1212. Изразено в проценти, този брой, спрямо общия брой на делата за разглеждане, е близо 75 %.

Днес председателят на Хасковския административен съд Василка Желева представи отчета за м. г. пред гости като заместник-председателят на Върховния административен съд и ръководител на Първа колегия – съдия Мариника Чернева, председателят на VII-мо отделение на ВАС съдия Ваня Анчева, съдиите от ВАС Петя Желева и Йордан Константинов и др. 

През периода в инструктивния 3-месечен срок са свършени общо над 57 %  от всички свършени дела през 2022 г. Основните причини, водещи до свършване на делата извън посочения срок са свързани най-вече с несвоевременно направени искания за събиране на доказателства по делото. При голяма част от делата, отлагани поради тази причина, на всяко отделно заседание са представяни нови доказателства, или са правени нови доказателствени искания, като в тази насока липсват адекватни правни инструменти за съда, с които да дисциплинира страните. 

От върнатите през 2022 г. от ВАС 233 броя дела, в 187 случая съдебните актове на Административен съд – Хасково са изцяло потвърдени. В процентно изражение, броят на потвърдените при касационен контрол актове се равнява на 80,26 %, което е увеличение с над 2 % в сравнение с 2021 г.

За отчетната 2022 г. действителната месечна натовареност по щат на магистратите от Административен съд – Хасково по отношение на делата за разглеждане е 17,12, а действителната натовареност на база свършени дела е 12,76 дела месечно. В тази връзка следва да се отбележи обстоятелството, че в Административен съд – Хасково през почти целия отчетен период са правораздавали 8 съдии, един от които е и административен ръководител – председател на съда.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Коя дата предпочитате за национален празник на България?