25

Община Хасково започва прием на заявления за включване в програмата за "Топъл обяд"

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
____________________________________________

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

О Б Я В А

Община Хасково уведомява всички заинтересовани лица, че отваря процедурата за прием на заявления за включване в проект „Топъл обяд“ на територията на Община Хасково. Проектът се финансира от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс.

Заявленията - декларации ще се приемат в работно време в Салон за административно обслужване /Касов салон/ на Община Хасково от 03.10.22 г. до 10.10.22 г. /вкл./, като лицата кандидат-потребители по проекта ще бъдат одобрени от ДСП - гр. Хасково до запълване на бройката от 700 потребители.

Допустимите целеви групи определени съгласно Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по процедурата за кандидатстване са:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица.

Кандидатите следва да подадат следните документи:
1. Заявление-декларация по образец (Приложение 1 към Методиката);
2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация. (Приложение 6 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.

*За улеснение на всички кандидат - потребители, документи ще се приемат и във кметствата в съответните населени места на Община Хасково, или може да бъде изтеглено от сайта на общината – haskovo.bg. 

Телефон за информация: 038 603 395

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?