Следвайте ни

Община Хасково стартира нова социална услуга "Асистентска подкрепа"

viber icon

Прием на документи от кандидати за потребители  за новата социална услуга "Асистентска подкрепа" стартира община Хасково, съобщиха от кметството. Приемат се и документи от кандидати да заемат длъжността социален асистент, допълниха от местната администрация

"Асистентската подкрепа" е специализирана социална услуга. ​Тя включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и хора с трайни увреждания с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от назначен на длъжностличен асистент.

Съгласно Закона за социалните услуги потребители може да са хора  в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Другата целева група  е деца с трайни увреждания и пълнолетни с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга "Асистентска подкрепа", се подава в сградата на кметството в Центъра за административно обслужване на общината всеки работен ден от 8 ч до 12 ч. и от 13 до 17 ч. Това може да се заяви на телефони 038603396, 038603446, 038603461, 038603458, 038603395 или на имейл : [email protected] .

Нужните документи са заявление-декларация по образец, документ за самоличност (за справка), документ за самоличност на упълномощеното лице или законен представител (за справка), пълномощно (когато е приложимо), медицински документи (ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, епикриза и други - копие).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Желаещи да бъдат назначени на длъжност социален асистент трябва да представят заявление – декларация (по образец), документ за самоличност (за справка), автобиография, копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование. Други по преценка на кандидата са документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие, удостоверяващо     продължителността на професионален опит при наличие на такива.

С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори, като един социален асистент ще предоставя подкрепа на средно 3-ма потребители.

Формулярите за кандидатстване могат да бъдат получени в сградата на ​кметството в Хасково, а също така могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на общината (ВИЖ ТУК!).

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Да отпаднат ли мерките срещу COVID-19?