25

Община Хасково се стопи с 12 814 души за 10 години 

Населението в градовете на хасковска област е намаляло с 24 800, а в селата с 9 900 за последните 10 години. Това показват данните от проведеното през септември м.г. преброяване. 
Факторите, които оказват влияние върху броя на населението, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция, или броят на лицата, напуснали областта. 

Към септември м.г. в община Хасково живеят 81 342,  които са с 12 814 по- малко в сравнение с 2011 г. От община Димитровград са изчезнали 8925души и там сега има 44 632.  Най- много хора е загубила община Тополовград, чието население се е стопило с 23.5 на сто.

Населените места в област Хасково са 261, от които 10 градове и 251 села. В градовете живеят 152 961 души, или 72.3%, а в селата – 58 604 души, или 27.7% от населението в областта.
Най-малкият град в областта е Маджарово с население 482 лица, а най-голямото село е Узунджово с население 1 699 лица.
Населените места без население в областта са 6. Най-голям е техният брой в община Ивайловград – това са селата Ветрушка, Гнездаре, Горско, Карловско и Сборино и едно населено
място в община Маджарово - с. Брусевци.
Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души - 136.

Както съобщихме преди дни, продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.
Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.1%, а на мъжете - 21.0%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население в областта.

Към 7 септември 2021 г. 99.1% от населението на областта е с българско гражданство. От тях 0.5% са с двойно гражданство - българско и друго. Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в областта са 126. С гражданство на друга държава са 1764 лица или 0,8 % от населението. Преобладаващата част от тях са граждани на Сирийска арабска република. Руска Федерация, Афганистан, Турция и иОбединено Кралство.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?