Следвайте ни

Община Харманли изпълнява проект "Дървото на живота" с Община Инедже, Турция

viber icon

 

Проект: "Дървото на живота", реф. №CB005.2.21.103,

Договор за БФП № РД-02-29-279/03.12.2019

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, CCI No 2014TC16I5CB005

Приоритетна ос 2: Устойчив туризъм

Специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез по-добро използване на природното, културно и историческо наследство и свързаната с него инфраструктура

Община Харманли, България изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, с №РД-02-29-279/03.12.2019 за финансиране на проект "Дървото на живота", реф. №CB005.2.21.103. Община Харманли, България е Проектен партньор 2, а Водещ партньор по проекта е Община Инедже, Турция.

Общата цел на проекта е укрепване капацитетът за устойчив туризъм чрез трансгранично сътрудничество на двете общини чрез по-добро използване на природните, историческите и културните туристически ресурси. Специфичните цели на проекта са:
1) Повишаване на туристическата привлекателност в двете общини чрез нови туристически съоръжения и пешеходни и велосипедни пътеки водещи до туристически обекти
2) Промотиране и представяне на иновативни опции и условия за туризъм в двете общини;
3) Насърчаване на трансграничното сътрудничество и решаване на проблеми за устойчив туризъм в двете общини.

Дейности по проекта са 9: Основни са изграждане на велосипедни и пешеходни пътеки и нови съоръжения в природен и исторически туристически обект в Инедже; Реконструкция на обществена зона за отдих "Парк Димана Данева" Етап І - Реконструкция на алеи, водещи до туристически обекти в Харманли; Надзор и инвестиционен контрол на строителството в Харманли; Авторски надзор за строителни работи в Харманли; Разработване на "Съвместно ръководство за трансграничния фото ловец"; Официални откривания, представяне и популяризиране на проекта и на "Съвместно ръководство за трансграничния фото ловец" в България и Турция; Съвместен семинар "Възможности за алтернативен и иновативен туризъм чрез трансгранично сътрудничество"

Чрез осъществяването на проектните дейности капацитетът за устойчив туризъм чрез трансгранично сътрудничество на двете общини ще бъде укрепен чрез по-доброто използване на природните, историческите и културните им туристически ресурси. Ще бъдат осигурени две нови съоръжения водещи до туристически обекти (1 в Инедже и 1 в Харманли); 1 природен и исторически туристически обект в Инедже ще се социализира и реконструира (монументално дърво "Дървото на поета"); В двете общини ще бъдат осигурени велосипедни и пешеходни пътеки с достъп за хора с увреждания с обща дължина 1.722 km (В Инедже - 0.812 km и В Харманли 0.910 km).

Целевите групи, които ще бъдат засегнати от проекта са: Граждани на град Харманли и община Инедже; Посетители и туристи на общ. Харманли и град Къркларели и провинция Къркларели; Общинските Администрации на Харманли и Инедже. Общо: 73 710 души.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Начална дата: 04.12.2019

Крайна дата: 03.12.2021

Общ бюджет: 484 864.36 Евро

* * *

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма затрансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Харманли и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището наЕвропейския съюз или на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще сложите ли маски в раницата на ученика?