Следвайте ни

Областният управител затяга мерките против пожарите

Станислав Дечев изпрати писмо до всички институции за повишена бдителност

viber icon
ХАСКОВО,Марица

Превантивни мерки за недопускане на горски и полски пожари препоръчва Областният управител на Хасково Станислав Дечев. Днес той изпрати писмо до кметовете на общините в областта, ръководствата на РДГ- Кърджали и Държавните горски стопанства в област Хасково, до директорите на ОДМВР Хасково и РДПБЗН, до EVN BULGARIA ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД – ПЛОВДИВ, ЕСО ЕАД – МЕР – ХАСКОВО.
В резултат повишаването на температурите се засилва опасността от полски и горски пожари. Големите огнени стихии през 2016г. изпепелиха хиляди декари горски насаждения и унищожиха стотици декари земеделски култури. Приканвам Ви за недопускане възникването на полски и горски пожари в следващите дни да предприемете следните мерки :
1. Да не се допуска паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии.
2. Държавните горски стопанства /ДГС/, държавно ловно стопанство /ДПС/ Тополовград, Общините и юридическите лица, собственици на гори да поддържат постоянна повишена бдителност и активност относно повишената пожарна опасност.
3. Директорите на ТП ДГС/ДЛС, Общините собственици на гори, съгласувано с Районните служби /РС/ „Пожарна безопасност и защита на населението" /ПБЗН/, да обозначат трайно на терен и да информират населението на определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност/1-ви клас/.
4. ТП ДГС/ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори, да продължат изпълнението на годишните оперативни планове за опазване на горите от пожари и да изпълняват при необходимост плановете за действие при гасене на горски пожари.
5. Регионалната дирекция по горите Кърджали /РДГ/ да продължи изпълнението на регионалната си програма за опазване на горите от пожари и съвместно с РДПБЗН-Хасково да осъществя контрол по изпълнението на годишните оперативни планове, както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари на ТП ДГС/ ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори.
6. Особено внимание да се обърне на:
6.1 Направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици. Всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения да се разделят с лесокултурни прегради.
6.2 Контролът по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др. да се засили.
6.3 Почистването на сухите треви покрай ж.п. линии, пътища и линейни съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I-ви клас на пожарна опасност.
6.4 Осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.
6.5 Сформирането и оборудването на специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар в ТП ДГС/ДЛС и Общините собственици на гори.
6.6 Готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.
7. За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ТП ДГС/ДЛС, Общини и РДГ-Кърджали.
8. Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии ТП ДГС/ДЛС, Общини и РДГ незабавно да предават информацията до момента, съгласно утвърдената схема.
9. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители в ДГС/ДЛС, Общини и РДГ.
10. Общините - собственици на гори, да изпълнят предвидените противопожарни мероприятия в техните имоти.
11. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи.
12. Кметовете на общините и кметовете на населени места да информират местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии и го оповестяват своевременно, да създадат организация за участието на населението и създадените по смисъла на Закона за защита при бедствия, доброволни формирования при гасенето на пожари в горски и земеделски земи.
Всички тези мерки трябва да бъдат предприети превантивно, за да се избегнат тежки инциденти и за да се опазят горските и полски масиви, реколтата и населените места./МарицаОще от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще се пазите ли и след края на извънредната ситуация?