112

Мор на риба в река Банска край с. Добрич, 3 служби търсят причината

Три служби проверяват сигнали за умряла риба в река Банска край димитровградското с. Добрич. В подадените сигнали се твърди още, че водата е мътна и кафява на цвят. В проверката участие взели експерти от РИОСВ-Хасково,  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) и Регионална лаборатория – Хасково (РЛ) при Изълнителната агенция по околната среда (ИАОС) – София.

Обходени са няколко участъка от Терс дере, приток на р. Банска в поречието до с. Клокотница и районът на моста при с. Добрич, за където в сигнала е посочено, че са наблюдавани единични екземпляри умряла риба. Извършени са огледи и на няколко животновъдни обекта, разположени по дерето и поречието на реката. При извършените проверки по поречието на р. Банска и Терс дере не са открити обекти – източници на отпадъчни води, които да са причинили измирането на рибата.

При огледа на Банска над и под моста при с. Клокотница не е установено наличие на умряла риба. Районът около моста при с. Добрич е огледан в тъмната част на денонощието. 

В петък вечер е извършена и проверка на пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) на пивоварния завод в Хасково с оператор „Хидролия“ АД, гр. София, която изпуска пречистените води от северната индустриална зона на града в Терс дере, което е приток на р. Банска. ПСОВ работи в нормален режим. Изтичащите пречистени води са видимо чисти и бистри. Взета е проба за анализ след пречиствателната станция, като получените резултатите от изпитванията (технологично все още няма резултат само за един от показателите) показват спазване на определените индивидуални емисионни ограничения в комплексното разрешително на обекта. 

Установени са отложения от животински произход по протежение на Терс дере по време на обхода му. Посетени са два малки животновъдни обекта, разположени непосредствено до брега на дерето, в които в момента няма животни, но са налице натрупвания от тор в близост до дерето и в него. Районът попада в т. нар. нитратно-уязвима зона и за откритите  животновъдни обекти ще бъде уведомена ОДБХ – Хасково за предприемане на действия по компетентност за спазване на изискванията за опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството. 

Посетена е и голяма свинеферма, разположена в близост до Терс дере. При проверката на дерето от моста след свинефермата не са установени пресни отложения на тор по дъното или бреговете му. Констатира се още, че торовият отпад от отглеждането на свинете се събира в лагуна, която е в изправност, няма заустваща тръба към дерето. В последните няколко дни лагуната се изчерпва с цистерна и торовата маса се извозва за наторяване на ниви. 

В река Банска постъпват непречистени битови отпадъчни води от населените места покрай реката, възможно е и залпово замърсяване от малки животновъдни ферми, което да е причина за влошаване на екологичното състояние на дерето и реката.

По време на проверката от РЛ – Хасково са взети проби за изпитвания от няколко участъка по поречието на Банска и  Терс дере по направена от БД ИБР – Пловдив заявка. Анализът на резултатите от изпитванията на пробите ще даде повече информация и насока за установяване на причината на замърсяването.

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
1 коментар
Василев

Василев

27.03.2024 | 12:05

Същата река в района на с.Гарваново се замърсява от недробосъвестни животновъди,които изхвърлят всичко в реката.На българинът трябва да му бръкнеш яко в джоба за да се замисли.

Отговори
3 0

Анкета

Как оценявате служебния кабинет "Главчев"?