25

Канят жители на община Минерални бани на обществено обсъждане на ОУП 

Обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Минерални бани и Доклад за екологична оценка ще се проведе на 28. юни в  залата на общинския съвет – Минерални бани. 

Докладът за ЕО, Предварителният проект за ОУП на община Минерални бани и приложенията към тях (включително Доклада по оценка степента на въздействие върху защитени зони от Натура 2000), ще бъдат на разположение на заинтересованите лица, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, в стая №5, ет. 1 в сградата на Общинска администрация - Минерални бани,  както и на интернет страницата на възложителя: https:// www.mineralnibani.bg /.

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в Община Минерални бани, с. Минерални бани, ул.„Васил Левски” № 3, на е-mail: [email protected] или на срещата за обществено обсъждане.

От общината се надяват повече жители на да присъстват на обсъждането, да са споделят идея и виждания. 

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?