25

Хасково купува улични кошчета за смет за 36 000 лева 

„Размерът на такса битови отпадъци в община Хасково за 2024 г. се запазва. За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци са предвидени 15 150 080 лв., съобщи по време на общественото обсъждане на план-сметката  кметът Станислав Дечев.  
Голяма част от съдовете за пепел и уличните кошчета са негодни за използване, с компрометирани елементи и силно амортизирани. За целта се планира купуването на нови улични кошчета за отпадъци на прогнозна стойност 36 000 лв. На територията на Хасково съдовете за смет тип „Бобър“ и улични кошчета за смет се обслужват ежедневно, кофите- два пъти седмично, а съдовете за пепел- веднъж седмично през периода ноември-април.
За експлоатация на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново се предвиждат 1 277 595 лв. без ДДС. Планираните стойности са изчислени на база прогнозните количества отпадък 27 000 т сепариран отпадък и 23 000 т депониран отпадък.. В прогнозната сума са включени и разходите по събиране и транспортиране на зелени отпадъци, мониторинг, компостиране и RDF гориво. За почистване на нерегламентирани сметища в рамките на общината, след обявяване на процедура по ЗОП, се предвиждат 250 000 лв. Планира се почистването повече от 2 000 тона битов отпадък. 
Продължава изпълнението на дейностите по извършване на техническа рекултивация, с последваща биологична рекултивация на клетка 1 (стара) и клетка 1 (нова) от РЦТНО. През 2024 г. се планира извършването на рекултивация на клетка 1 (нова), на стойност 729 826 лв., а за клетка 1 (стара)- 771 330 лв. Предвиждат се постъпления от възстановени отчисления по чл.60 от ЗУО от партидите на ползвателите на клетката в размер на 435 601 лв., с които да се финансира реализацията на рекултивация на клетка 1 (нова).
План-сметката ще бъде внесена за гласуване в Общински съвет Хасково.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
Супер!

Супер!

09.12.2023 | 11:05

Кмете да не забравите за пореден път ул Червена Стена Панорама детска градина и дано си изпълните обещаното саниране на панелният блок който нарочно пренебрегнахте вече толкова години всичко му е изрядно и платено живи и здрави бъдете!

Отговори
1 0

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?