25

ХАС насрочи делото за спирането на ТЕЦ „Мариц-3“ 

На 21 юни в Административния съд в Хасково ще се гледа делото по жалба на жалба на „ТЕЦ Марица-3“ против Заповед за налагане на принудителна административна мярка  на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите, с която е спряна производствената дейност на централата.  На 21 април бе пломбирана горивна инсталация за производство на електроенергия , като бе  определен срок на действие на мярката - „до привеждане на горивната инсталация в състояние, което не позволява възникване на непосредствена опасност от замърсяване на околната среда по компонент атмосферен въздух по смисъла на чл. 4 ЗООС, и до осигуряване недопускането на неорганизирани емисии вредни вещества в атмосферния въздух, констатирани от контролния орган и контролен орган по ЗУТ“. 

Към настоящия момент делото е изпратено на Върховния административен съд за разглеждане по компетентност на подадената частна жалба против определението на АдмС – Хасково, с което беше отхвърлено искането на ТЕЦ „Марица-3 “ за спиране на предварителното изпълнение на заповедта за налагане на принудителна административна мярка.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кой е най-добрият изход от политическата криза у нас?