25

Фирми с актове от РИОСВ -Хасково за екологични нарушения 

10 акта за нарушения на екологичното законодателство са съставили инспекторите от РИОСВ- Хасково пред май. Извършени са 126 проверки на  120 обекта, работещи на територията на областите Хасково и Кърджали. Дадени са 52 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 
Един от актовете е за ВиК- Хасково, за  канализационната  система на Тополовград. Проблемът е в липсата на пречиствателна станция за отпадни води. При проверката е констатирано, че издаденото разрешително за заустване е с изтекъл срок на действие. Дадено е предписание да се подаде заявление в Басейнова дирекция. Актове са съставени и на месопреработвателно предприятие в Хасково и винарска изба в Свиленград за неподдържане на пречиствателните съоръжения в техническа и експлоатационна изправност.
След представен собствен мониторинг в РИОСВ – Хасково на Пречиствателна станция отпадни води от „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци“ в  Гарваново, е констатирано, че голяма част от показателите не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения. За нарушението на Община Хасково е съставен акт по Закона за водите. Не депото отпадъци изхвърлят и  общините Хасково, Минерални бани и Димитровград.

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?