25

Еколози следят щъркел в Гарваново заради пост в мрежата. Птицата мъти и не гладува 

Пост  в социална мрежа за бедстващ самотен женски щъркел в хасковското с. Гарваново предизвика вълна от съпричастност и готовност за оказване на помощ от хора от цялата страна. Вече дни наред експерти наблюдават птицата и се опитват да убедят хората, че тя е във видимо добро състояние, мъти яйцата си и няма нужда от човешка намеса.  
От РИОСВ  напомнят, че всяка човешка намеса на този етап може да накара мътещата птица да напусне гнездото. Щъркелът има силни инстинкти като всяко диво животно, които го ръководят. Птицата може да излита в търсене на храна, когато температурите на въздуха са оптимални за излюпване на яйцата и няма риск за тях. Гнездото на белия щъркел в село Гарваново е старо и огромно, изградено е върху изкуствена платформа на електрически стълб. 
Село Гарваново и районът около него предлагат богата хранителна база за вида. Селото е заобиколено от обработваеми земи, през него минава река Банска, а при влизане в населеното място има микроводоем. Всичко това създава изключително благоприятна среда за щъркелите и те могат да си набавят достатъчно храна без да им се налага да прелитат големи разстояния. Шансовете самотната птица да намира необходимата ѝ храна са големи. Обилната хранителна база привлича в района много млади и скитащи бели щъркели, допълват експертите.
В близост до гнездото на останалия сам бял щъркел има още десетина щъркелови гнезда и е много вероятно птица от съседно гнездо или друга в района, която не е в двойка, да заеме освободеното място. Експертите са установили, че самотната птица демонстрира брачно поведение, затова е много вероятно да привлече нов партньор, обясняват още те.
В допълнение от екоинспекцията информират, че белият щъркел издържа дълго без храна. По време на прелет птиците от този вид изминават хиляди километри без да се хранят или си осигуряват малки количества, когато спират за почивка. А при недостиг на храна птиците знаят как да пестят енергия и сили. Така и мътещият бял щъркел в село Гарваново в състояние на покой изразходва малко енергия и не са му необходими големи количества храна.
Орнитолози апелират: Когато искаме да помагаме на птиците трябва да подходим много отговорно и по възможност да се консултираме със специалисти с необходимите познания и опит. Според Закона за биологичното разнообразие за видове в Приложение 3, като белия щъркел, е забранено умишлено улавяне под всякаква форма, преследване и обезпокояване, особено в периодите на размножаване и отглеждане на малките. Законът забранява още вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени, и вземане на намерени мъртви екземпляри. Състрадателността на хората, които се опитват да помогнат на белия щъркел, е достойна за пример и е доказателство за това, че опазването на природата е отговорност на всеки от нас. 

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?