25

До 2030 г. ликвидират складовете  за негодни пестициди и препарати 

Най-късно до 2030 г. предстои да бъдат закрити всички складове, съхраняващи негодни и излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита. Това стана ясно на среща, която се проведе днес в регионалната екоинспекция с представители на областна администрация Кърджали и на общините Стамболово, Свиленград, Крумовград, Кърджали, Джебел, Харманли, Кирково и кметство с. Звиница. Онлайн в събитието участва и експерт на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ от Министерството на околната среда и водите.
Обезвреждането на препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност ще се извърши в специализирани инсталации извън територията на страната ни в рамките на Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Основна дейност на програмата е събиране, препакетиране, измерване на складираните количества негодни за употреба продукти за растителна защита по складове и транспортирането им до съоръжения за трайно обезвреждане. Дейностите по почистване на складовете ще се контролират от комисия, която ще включва представители на РИОСВ – Хасково, РЗИ, Пожарна безопасност, Общинска администрация, Областна администрация и собственици на складовете.
Срещата води Мариана Вълчева, директор на РИОСВ-Хасково, която въведе аудиторията в проблематиката на обезвреждането на негодните за употреба препарати за растителна защита. Участниците в срещата поставиха множество въпроси, свързани с приоритезирането на складовете за почистване, конкретните задачи на общините по изпълнение на програмата и др.

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?