25

Частен доставчик ще поеме 4 социални центъра в  Хасково

Частен доставчик, който да поеме  управлението на 4 социални центъра за следващите 5 г., търси Община Хасково. Става въпрос за двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Те с капацитети съответно 28 (14+14) места, 10, 42  и 20 места. Изградените през 2015 и 2016 г. социални услуги са делегирани от държавата дейност, в които се предоставя резидентна, дневна грижа, информиране и консултиране, терапия и рехабилитация, застъпничество и посредничество, обучение и подкрепа за придобиване на трудови умения.

Доставчиците на тези услуги трябва да е регистрирани по Търговския закон лица, които имат  лиценз по Закона за социалните услуги за предоставяне на услугите, да имат поне 3-годишен опит, да разполагат с квалифициран персонал и др.

Те ще получат изградените и обзаведени бази от Общината. Социалните услуги са делегирана държавна дейност, с финансиране по стандарти за издръжка, определена с Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности за съответната година.

Повече подробности вижте тук 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кой е най-добрият изход от политическата криза у нас?