Следвайте ни

Бизнесът в Хасково може да бъде бенефициент на над 6 млрд. евро

Това казва Стефан Димитров, регионален председател на КРИБ- Хасково

viber icon

Стефан Димитров е на 44 г., семеен е, баща на три деца. Завършил e “Икономическа информатика” и “Счетоводство и контрол” в Икономическия университет  във Варна. Специализирал в Софийски университет “Св. Климент Охридски” “Статистика и иконометрия” и в ХТМУ в столицата, специалност “Минерални торове”. Завършил е и магистратура „Икономика и управление на европейското земеделие” в Аграрен университет - Пловдив. Владее английски език.

Стефан Димитров бе кмет на община Димитровград в периода 2007-2011 година. Той  е регионален председател на КРИБ за област Хасково. Прокурист на торовия производител „Неохим“ АД.

- Г-н Димитров, през последните месеци се изговори много за т.нар. „Фонд за справедлив преход“, който има за цел да подпомогне финансово индустрията в областите, в които ще бъдат редуцирани въглищните централи - Стара Загора и Кюстендил. По-късно стана ясно, че се водят преговори за включването на още пет области в обхвата на Фонда за финансиране на проекти. Можете ли да внесете яснота докъде са стигнали преговорите и ясно ли е дали Хасково ще бъде сред тези области?

-Има голяма вероятност Хасково да бъде сред областите, които ще могат да се възползват от възможностите на Фонда за справедлив преход. За целта обаче е необходимо държавата в лицето на Областна администрация да положи усилия това да се случи. Възможностите обаче не се изчерпват с това - в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, стълб 2 „Зелена България“, също са заложени средства за преминаването към кръгова и нисковъглеродна икономика. Бизнесът реално има възможност да бъде бенефициент на над 6 милиарда евро, с които да реализира иновативни проекти, да осигури работни места и да се повиши стандартът на живот в областта. Но дали това ще се случи, зависи от държавата.

Нееднократно съм водил кореспонденция с различни държавни институции и синдикални организации по темата. Изпратил съм писма с молба за съдействие по присъединяването на област Хасково към обхвата на Фонда за справедлив преход до КНСБ, до министъра на икономиката Лъчезар Борисов, до ресорните експерти в министерството, до комисията по енергетика към 44-тото Народно събрание, включително и до областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова. Причината да настоявам това да се случи е, защото смятам, че в област Хасково има квалифицирани кадри и много свестни хора, които заслужават да получат повече възможности в собствената си държава и да живеят достоен живот.

-Казвате, че бизнесът в областта има възможност да бъде бенефициент на над 6 млрд. евро. Това възможно ли е наистина?!

-Абсолютно възможно е. Това са средства, които ще бъдат предоставени във връзка с помощта за преход към „зелена“ икономика. Реализацията на Инвестиционен план за устойчива Европа се предвижда да бъде финансово обезпечена чрез т.нар. „Механизъм за справедлив преход“ (МСП). За него са заложени допълнителни средства по кохезионната политика по Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 ​- 2027 г. Разпределението на средствата се предвижда да става по методика, отчитаща предизвикателствата пред регионите с най-високи емисии на парникови газове, потенциалните загуби на работни места в промишлеността и др. Методът отчита нивото на икономическото развитие на държавите членки и свързания с него инвестиционен капацитет.

Съгласно „Зелената сделка“ България ще може да получи средства от новия план за извършване на необходимите структурни промени в съответствие с Европейския „зелен пакт“ и за постигане на амбициозните цели по новите европейски стратегии. Според препоръки, упоменати в доклада на Европейската комисия, в който се анализират основните социално-икономически предизвикателства, пред които страната ни е изправена, в България трябва да се инвестира в областите Стара Загора и Кюстендил с цел пълното редуциране на въглищните централи. В тази връзка в писмата, които съм разпращал до различните институции, категорично настоявам за включването в обхвата на Фонда за справедлив преход  (ФСП) и на област Хасково, която граничи със Стара Загора посредством община Димитровград. Както е добре известно, Стара Загора е районът с най-голям добив на въглища и с най-много ТЕЦ-ове в Европейския съюз (ЕС). В него са концентрирани около 85% от работните места във въгледобивния сектор.

След редуцирането на въглищните централи се очаква драстичен ръст на безработицата в региона. Това, от своя страна, ще доведе до загуби за икономиката не само в област Стара Загора, но и в област Хасково, включително в община Димитровград. Очаква се драстичен ръст на безработицата в двата региона. Последствията са ясни на всички ни: понижаване на покупателната способност на жителите; икономически спад, който ще доведе до нова вълна от масова емиграция; бедност. Затова процесът на ефективен и справедлив преход изисква адекватни решения за социалните предизвикателства, които ще настъпят. И тъй като очакванията от прилагането на „Зелената сделка“ са създаване на нови работни места, обновяване на инфраструктурата и кръгова икономика, реализация на проекти за извличане на енергия от възобновяеми източници, съм абсолютно убеден, че на територията на община Димитровград и област Хасково има редица компании, които имат потенциала и възможностите да подпомогнат прехода към „зелена“ икономика и с усилията си да намалят неблагоприятните последствия в двата региона. Именно поради тази причина смятам, че държавната администрация трябва да мобилизира всичките си усилия и да работи по присъединяването на Хасково в обхвата на Фонда за справедлив преход, както и от възможностите, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. 

-Звучи оптимистично. Но доколко е възможно?

- Факт е, че бизнесът в областта пострада сериозно през последната година, с оглед на разрастващата се пандемия от КОВИД-19. Пораженията са сериозни върху всички сфери. И точно в момент като този, когато бизнесът е на ръба на оцеляването си, има нужда от адекватни решения и целенасочени действия. Усвояването на тези 6 млрд. евро е една чудесна възможност за възстановяване на икономиката в областта и повишаване стандарта на живот на населението. Доколкото това дали е постижимо - да, възможността е напълно реалистична, стига да има кой да я отстоява.

- Средствата ще бъдат насочени за реализация на „зелени“ проекти, нали?

- Финансовата помощ е насочена към подпомагане на прехода към „зелена икономика“ в съответствие с Европейския зелен пакт, или т.нар. „Зелена сделка“. А нейната цел е Европа да преструктурира икономиката си, да реализира технологична смяна. Така тези държави, които знаят как да се възползват от предоставената им възможност, ще имат шанса да стабилизират икономиката си и да ускорят развитието си. Трябва да мислим как да намерим нови начини това да се случи. А бъдещето е в новите технологии.

За реализацията на „Зелената сделка“ през следващите години се планират редица дейности в различни сфери, като чиста енергия, устойчива индустрия, транспорт, биоразнообразие, стратегията от „Фермата до трапезата“, намаляване на замърсяванията и постигане на т.нар. „декарбонизация“, или на въглероден неутралитет.

- А смятате ли, че бизнесът в Хасковско има потенциала да усвои тези средства?

- Има, и още как. Част от представителите на бизнеса в региона дори имат готови проекти, по реализацията на които могат да започнат да работят своевременно. А тези, които нямат такива, могат много бързо да изготвят, защото всеки има интерес да се развива, да разширява или модернизира производството си и да осигурява работни места. Подходът за разходването на средствата ще става посредством Териториални планове за справедлив преход, които трябва да бъдат разработени в съответствие с други териториални подходи, като Интегрирани териториални инвестиции например. Средствата по Фонда могат да бъдат включени в програмите, подкрепени от другите фондове, както и да бъдат обособени в отделна програма по Фонда за справедлив преход. Възможностите са много. И аз в качеството си на регионален председател на КРИБ - Хасково не мога да остана безучастен по темата. Дали гласът на българския бизнес ще бъде чут?! Не зная. Но правя и ще продължавам да правя това, което е необходимо, за да попадне област Хасково в обхвата на ФСП. Трябва обаче и държавата да е на същото мнение и да работи в тази посока. 

 

 

Още от категорията

Виж всички

Анкета

Да отпаднат ли мерките срещу COVID-19?