Следвайте ни

Амонячна вода е сигурен източник на азот за зърнените култури

Йордан Стойков е дипломиран агроном. Завършил е Аграрен университет – Пловдив, специалност „Лозаро-градинарство”. Първоначално работи като агроном в земеделската кооперация в село Кормянско. По-късно става нейн председател. След това е и изпълнителен директор на „ЛОВИКО - Севлиево”. Повече от 7 години е директор „Анализ и развитие на пазара” в „Евро Ферт” АД – град Димитровград.

Йордан СТОЙКОВ, директор „Анализ и развитие на пазара” в „Евро Ферт” АД:

Интервю на Мая Найденова

- Г-н Стойков, Вие представлявате „Евро Ферт” АД – една от големите български компании за търговия с минерални торове. Какви продукти използва българският земеделски производител и запознат ли е с начина им на приложение?

- Като цяло не само тук, но и навсякъде се използват основно три вида торове - азотни, калиеви и фосфорни. В България масово се използва амониевият нитрат, който всъщност е най-подходящият за азотно подхранване на всички видове култури. Широко разпространени са и смесените NP и NPK торове, които ние, в „Евро Ферт”, предлагаме в различни комбинации в зависимост от нуждите на почвата. По-рядко се прилагат карбамидът, моноамониевият и диамониевият фосфат. Смятам, че българският земeделски производител е запознат с начина на приложение на торовете. Но ако някой не е сигурен в какви количества и как се прилагат торовете, препоръчвам да се обърне към нашите специалисти, които с радост ще консултират всеки, който има нужда от такава информация.

- Като част от ръководството на „Евро Ферт” на Вас е поверена отговорността за анализа и развитието на пазара. Предполагам следите новостите. Какви са актуалните световни тенденции в областта на торенето?

- Наскоро се запознах с едно изследване, в което бе описано, че 62% от земеделските производители в САЩ използват амонячна вода за азотно подхранване на засетите култури. Това ми направи силно впечатление. Запознах се в детайли с въпроса и се оказа, че това е самата истина. За съжаление, в България тази тенденция все още не е навлязла масово. Затова родните земеделци разчитат на старите и изпитани продукти за наторяване, а именно гранулирания амониев нитрат.

- Бихте ли обяснили свойствата на амонячната вода и защо тя е толкова популярна в Америка?

- Амонячната вода - (NH3) H2O е високоефективен течен азотен тор. Той е безцветен или жълтеникав с остра миризма. В промишлен мащаб амонячна вода се получава чрез насищане на водата с газообразен амоняк в затворени съдове под налягане. За селскостопанските продукти амонячната вода е в две разновидности - А и В. Торовете клас А съдържат 20% азот и 25% амоняк, а тези от В клас - 16,5 азот и 20,5% на амоняк. Продуктът съдържа азот под формата на амониеви йони и свободен амоняк в съотношение 1:250. Такова голямо количество на свободен амоняк означава, че може да има значителна загуба на азот, затова торът трябва да достига дълбочина 15-18 см в почви с лек състав и 8-12 см - при почви с тежка механична структура. Азотът в амонячна вода се усвоява от растенията веднага след торенето.

- Има ли предимства амонячната вода пред, както казахте, изпитаните вече продукти?

- Всъщност да. Увеличаването на засушеността на климата, която наблюдаваме през последните години, намалява ефективността на минералните торове. Общоизвестен е фактът, че достатъчното съдържание на азот в почвата по време на вегетация е необходимо на растенията особено на зърнени култури. Недостатъкът на влагата в почвата води до нуждата от алтернативни схеми за подхранване на растенията. Използването на гранулираните форми на азотни торове изисква почвата да има достатъчна влажност, защото азотът, в отсъствието на валежи, трудно се усвоява от пшеницата, когато почвата е твърда. За по-висока ефективност е много по-удобно да се използват течни азотни торове. За щастие, ние в „Евро Ферт” предлагаме два вида такива – течен азотен тор „Азотан” и амонячна вода. Течният азотен тор, произведен от „Неохим” АД – град Димитровград, бива 3 вида: Тип 1 – съдържа 28% активно вещество, Тип 2 – 30%, и Тип 3 – 32%. Напълно отговаря на европейските изисквания за минерални торове с високо съдържание на азот. Приложим е, както за основно и предсеитбено торене, така и за листно подхранване. Прилага се при зърнени култури, зеленчуци и овошки. Амонячната вода, за която вече споменах, е с широко приложение в САЩ. В България делът на течните азотни торове е много по-малък. Причината е, че липсва техника за внасяне и специално оборудвани места за съхранение. Но пък има едно предимство - може да се използва в по-топло време. Висока ефективност има при тежки, добре обработени почви с високо съдържание на хумус, където амонякът се поглъща и задържа по-добре.

- За тези, които не са запознати, бихте ли обяснили как трябва да се прилага?

- Амонячната вода може да се използва предсеитбено от 30 до 90 кг активно вещество или между 80 и 200 кг течност, което осигурява азотното хранене специално на зърнените растения с азот в началните етапи на вегетация. За получаването на добив с високо качество и за повишаване съдържанието на белтък, е необходимо да се използва допълнително подхранване с други азотни торове, като амониев нитрат. Не е препоръчително амонячна вода да се внася няколко години подред, защото това засилва минерализацията на органичното вещество и води до снижаване на съдържанието на хумус в почвата. Препоръчва се да се внася при зимна пшеница като основно торене при температура +10 градуса или през пролетта, сред презимуване на зърнено-житните култури, при аналогични климатични условия. На почви от песъчлив тип амонячната вода е желателно да се внася пролетта. Амонячната форма на азот, съдържаща се в амонячната вода се свързва с глинестите частици на хумуса, поради което е малко подвижна в почвата и не се отмива в по-дълбоките почвени слоеве чрез проливните дъждове. Затова този тор е уместно да се използва преди сеитба на есенни култури, които са пшеницата и ечемикът в България. Внасянето му трябва да става на дълбочина 15-18 сантиметра. В есенния период дълбокото внасяне влияе положително на пролетното възобновяване на вегетацията. По този начин пшеницата се храни по-добре и бързо натрупва вегетативна маса. Освен това под влиянието на амоняка растенията не са така чувствителни на понижението на температурите.

- Г-н Стойков, смятате ли, че този продукт има бъдеще в България?

- Ние от „Евро Ферт” АД ежедневно работим за модернизиране на българското земеделие. Стремим се да предоставим на земеделските производители навременна информация и качествени продукти. Поради тази причина сега коментираме амонячната вода. И, да, смятам, че този продукт има бъдеще в България. Известно е, че развитието и прилагането на течни торове в селското стопанство води до намаляване на дела на ръчния труд, до пълна механизацията на селскостопанското производство и увеличаване на брутната зърнена реколта. В крайна сметка, резултатът от употребата на амонячна вода за земеделските производители би могъл да бъде повишаване на икономическата ефективност на производството.

Цанка Семерджиева

Редактор

Завършила е „Човешки ресурси” в УНСС и ПУП във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, преди това РЕГ „Любен Каравелов” в Хасково. Като журналист работи от 21 г. Започва във в. „Новинар юг” през 1998 г., където репортерства 6 г., следва в. „Тракия”. Близо 15 г. е във в. „Хасковска Марица” където е била репортер, зам. главен редактор, главен редактор.   Още

Анкета

За кого ще гласувате на кметските избори?