112

Административен съд – Хасково отмени такса смет в Димитровград и Бодрово за т.г.

Тричленен състав на Хасковския административен съд отмени текстове от решение на ОбС - Димитровград, взето на 22 декември м.г., с които е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2023 г. за Димитровград и село Бодрово.

Магистратите отсъждат, че е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, изразяващо се в ограничаване възможността на жалбоподателя за участие в производството, тъй като преди приемане на акта не били обсъдени подадените от него възражения и искане.

Съдът е приел, че нарушението на процесуалните правила е довело и до нарушение на материалния закон, доколкото от обсъждането на постъпилите възражения и искане е могло да последва постановяване на административен акт с различен правен резултат.

Приема се и че местният парламент определил по-висок размер на таксата от необходимия такъв за покриване на материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. Също така, в противоречие с чл. 3, ал. 5 от ЗДДС и член 13, параграф 1 от Директива 2006/112, в план-сметката били заложени разходи за предоставяне на услугите, формиращи таксата, с отчисления за ДДС, допълват от съда.

Незаконосъобразно били определени разходите по дейностите сметосъбиране и транспортиране, предвид калкулиране на същите на база предвидените в план-сметката всички налични съдове тип „бобър” и тип ”кофа”, в това число и тези, които са били заявени индивидуално. Това на практика води до задължаване населението на Димитровград да заплаща таксата и за индивидуално заявените съдове, а същите е следвало да бъдат изключени, доколкото ТБО за тях се заплаща по друг ред и от конкретни лица, посочват съдиите.

ХАС е приел също, че незаконосъобразно в разходната част на план-сметката за Димитровград и село Бодрово била включена 10% печалба в полза на външните изпълнители на обществени поръчки за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кои са най-важните проекти за Пловдив?