25

90 приемни семейства отглеждат 102 деца в Хасковска област 

102 деца се отглеждат в 90 приемни семейства в област Хасково. Общо професионалните приемни семейства  са 113, като най- много са в община Димитровград - 56, следва Хасково с  39, съобщиха от Агенция "Социално подпомагане". 

През март са осиновени 3 деца в България, а 2 са вписани в регистъра, 3 са в процедура по осиновяване в страната и 7- в чужбина, допълват от дирекцията.
През месеца са отпуснати 11 946 месечни помощи за отглеждане на деца на обща стойност   981 773  лева. 990 лица и семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определения диференциран, са получили помощи в общ размер 275 916, 31 лв.  Изплатени са и 13 746 лв. на 13 души за възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности. Социалните са предоставили и 1752 лв. еднократна помощ  за проведено лечение в чужбина.  

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?