25

6100 фирми и самоосигуряващи се отчетоха в НАП- Хасково 

Над 6100 предприятия и самоосигуряващи се лица от област Хасково вече подадоха декларации за 2022 г., съобщиха от офиса на НАП и напомнят.  

От тази година има промяна в данните, които трябва да се посочат в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, обръщат внимание от приходната администрация. Заедно с изплатените през 2022 година облагаеми доходи по трудови правоотношения и удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, работодателите трябва да обявят и определени необлагаеми доходи, предоставени от тях. Сред тези доходи са: дадените на служителите ваучери за храна, които са освободени от облагане с данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане; изплатените обезщетения за първите три дни от болничния; еднократните помощи в размер до 2400 лв. за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак и др. 

В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения; упражняване на свободна професия; авторски и лицензионни възнаграждения; наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от други източници; доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, като например дивиденти и ликвидационни дялове; облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

За да улесни подаването на справките, НАП предоставя на сайта си клиентско приложение, в което работодателите могат да видят декларираните от тях данни чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) и квалифициран електронен подпис (КЕП). Това са услугите: „Предоставяне на справка за актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“ и „Предоставяне на справка за актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

Получените в НАП данни от предприятията ще бъдат въведени в предварително попълнените данъчни декларации, които ще са достъпни в Портала за електронни услуги в началото на март. 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кои партии и коалиции може да сформират правителство след вота на 2 април?