25

25.8% от населението на Хасково е на над 65 г., 1 трябва да работи за  2-ма извън трудоспособна възраст 

25.8% от населението в област Хасково е на 65 и повече години. В сравнение с 2022 г. делът на възрастното население нараства с 0.4  процента. Относителният дял на жените на тази възраст е 29.8%, а на мъжете - 21.5%. Разликата се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и по-ниската средна продължителност на живота им. Това показват данните на НСИ за демографските процеси в региона. 

Към  края на м.г.  децата до 15 години в областта са 29 164, или 14.1% от общия брой на населението. 

Коефициентът на възрастова зависимост за област Хасково е 66.3%, при средно за България е 61.0%. На всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 г.) се падат по-малко от двама в активна възраст. Т.е. един работещ трябва да замести два неработещи в здравната и осигурителната система.  Във всички области на страната този показател е над 50.0%. Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която за областта е 46.3 години .

През 2023 г. в областа са регистрирани 1 635 родени деца, като от тях 1 617 са живородени. През 2022 г. живородените са били 1627. Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. За областта средният брой живородени деца от една жена през 2023 г. е 1.83.

Средната възраст,  на която жената в региона ражда първото си дете е 26 г. Броят на умрелите през 2023 г. е 3 486. Спрямо предходната година те са по- малко със 751.  Коефициентът на обща смъртност в областта е 16.8‰, при средно за страната 15.7‰. 

През 2023 г. в областта са регистрирани 551 брака - със 166 по-малко спрямо предходната година. 67.5% от регистрираните бракове са сред населението в градовете. Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 33.2 и 30.0 години. Броят на разводите през 2023 г. е 256, при 251 през 2022 година. От всички прекратени бракове 73.0% се отнасят за населението в градовете.

В края на миналата година населението на област Хасково е 207 114 души. В сравнение с 2022 г. населението намалява с 325 души. Мъжете са 100 204 , а жените - 106 910. 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?