Следвайте ни

15 бона глоби за еконарушители

5 акта и 4 наказателни постановления на стойност 15 000 лв. издаде за юли регионалната екоинспекция.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 4 918 лв.,съобщиха от РИОСВ

Издадени са 2 наказателни постановления по 7 000 лв. за нерегламентирано третиране за излезли от употреба МПС в Кърджали. Други две наказателни постановления по 500 лв. са издадени на бетонов възел в Свиленград за неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и на кравеферма в момчилградското село Прогрес за осъществяване на дейност без приети по установения ред пречиствателни съоръжения.

Съставени са два акта на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Съставени са още  два акта за неизпълнение на дадени предписания и един за неводене на отчетност.

Почистени са 8 нерегламентирани сметища , сред които тези в любимешкото с. Георги Добрево и хасковското Клокотница.

Регионалната инспекция е извършила 129 проверки на 128 обекта. Дадени са 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

На „Зеления“ телефон са постъпили 26 сигнала, от които 18 за бедстващи защитени видове птици- щъркели, сови, ветрушка, пеликан, кълвач, гларус, бързолет и черешарка. Нуждаещите се от доотглеждане или лечение екземпляри са изпратени в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора./ Марица

 

Анкета

За кого ще гласувате на кметските избори?