112

14 са защитените екологични зони в Хасковска област

Навършват се 32 години от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000 в Европейския съюз. На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за опазване на местообитанията и дивата флора и фауна. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците, създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена Натура 2000. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на съюза, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

В област Хасково попадат 14 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 12 защитени зони за опазване на дивите птици.  В област Кърджали са обявени 2 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 5 защитени зони за опазване на дивите птици, съобщиха от РИОСВ.

Защитени зони за опазване на птиците са Крумовица, Студен кладенец, Маджарово, Бяла река, Радинчево, Сакар, Мост Арда, Добростан, Марица-Първомай, Харманлийска река, Злато поле и язовир „Ивайловград“. Защитени зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна са  Сакар, ждрелото на река Тунджа, Меричлерска река, река Съзлийка, Банска река, река Каялийка, река Мартинка, р. Марица, Родопи Средни, Родопи Източни, Остър камък, р. Тунджа 2, Дервентски възвишения 1 и река Соколица.

Отбелязването на Европейския ден на Натура 2000 – 21 май, показва желание за представяне на политики, свързани с опазване на биологичното разнообразие и подобряване на природозащитното състояние на естествени местообитания на национално и европейско ниво.

РИОСВ - Хасково стартира десетдневна информационна кампания на сайта и фейсбук страницата си, посветена на екологичната мрежа. Основното внимание отново ще бъде насочено към подрастващите: с открит урок с ученици от СУ „Васил Левски“, посветен на защитени видове в Натура 2000 и посещение на парк  „Кенана“ – част от Защитена зона Родопи Средни  с 11-класници от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?