Следвайте ни

11 млн. вложи общината в улици и пътища

В бюджета няма излишни средства, всеки заложен лев ще послужи за разплащане на точно определени планирани дейности, казва кметът

Само за ремонт на пътища и улици в общината от октомври 2015 до май  т.г. са вложени близо 11 милиона лева. В тази сума не са калкулирани текущите ремонти на уличната мрежа, извършвани от  ОП „ Екопрогрес“. Това се казва в разпространено по- рано през деня становище не кмета Добри Беливанов по повод отказът  на ОбС да се ползват заем  за ремонт на спортна инфраструктура и финансовото състояние на общината.

Както писахме по- рано, за по- малко от 4 г. общината е стопила наследени от предишното ръководство кредити от  над 10 млн. лв., теглени  за инфраструктура.

„Общински съветници, които гласуваха против предложението Хасково да ползва кредитна линия, налагат мнението, че в бюджета има над 6 милиона лева спестени, излишни пари, които общината прехвърля от година на година.

 Това категорично не е така“, казва кметът.

Преходният остатък в дела на местните дейности е  планиран и разпределен в бюджета за 2019 година, приет от Общинския съвет с решение №839 от 22.02.2019 година  и е в размер на 6 361 855 лева. От тях 1 062 056 лева за допълнително аварийно водоснабдяване на Хасково предоставени от МРРБ; 300 000 лв за изграждане на канализацията на улица „Враца“; 311 920 лева - от РИОСВ /отчисления/ от такса смет, с които Общината ще закупи електромобил за нуждите на ОП  „Екопрогрес“, / проведена е обществена поръчка , сключен е договор и вече очакваме камиона / и  за рекултивация на клетка в депото за ТБО; целеви средства за зимно почистване и поддържане на общинската пътна мрежа – 21693 лева.

Общината има поети ангажименти по сключени дългосрочни договори -  26 845 687 лева. Това са средства, освен за капиталови разходи, и за сметосъбиране и сметоизвозване, за експлоатация на Регионалното депо  за отпадъци в Гарваново, за храна за детски градини, ясли, социални заведения и за ремонти, договорите за някои от тези дейности са до 2021 година включително и разбира се за разсрочени във времето  доставки.

Към месец май т.г.преходният остатък на разпоредител Общинска администрация / Местна дейност/ е 4 380 086 лв.  В т.ч. 1 009 966 лева за допълнителното аварийно водоснабдяване,  300 000 лв за канализацията на улица „Враца“ , 311 920 лева - целеви  средства от РИОСВ и други за текущи ремонти, за капиталови разходи, средства за сметосъбиране и  сметоизвозване, за храна за детски градини, ясли и социални заведения и т.н.

В общинския бюджет няма излишни средства, а всеки заложен лев ще послужи за разплащане на точно определени планирани дейности през годината, казва още кметът.

Анкета

За кого ще гласувате на кметските избори?