49

Инж. Младен Кичев, кандидат за кмет: Мога да превърна Калояново в уютен дом за нашите деца 

Инж. Младен Кичев е кандидат за кмет на Калояново. Той е на 47 години. Завършил е Техническия университет. Над 30 години работи в пункт за технически прегледи. Ето и неговите приоритети: 

Община Калояново има природни дадености и може да се превърне в едно добро място за живеене. Релефния климат и наличието на минерални води е предпоставка за развитие на туризма в Общината, привличане на инвестиции и увеличение на населението. Все повече хора предпочитат да живеят по селата, за да избягат от шума, мръсния въздух и задръстванията на големите градове. Знам, че мога и имам желанието да превърна община Калояново в подреден и уютен дом за нашите деца. Ще бъда кмет, който ще е близо до хората. Всеки месец ще имам приемен ден във всяко населено място по график, който ще бъде обявен предварително. Гласът на калояновци ще бъде чут. Ще работя с всички съсловия: земеделски производители, бизнеса, представителите на спорта, културата, образованието и здравеопазването, с пенсионерските организации и кметовете на населените места. 

Гарантирам, че бюджетът на община Калояново ще бъде справедливо разпределян по видове дейности в селата на общината. Той е около 13 милиона лева, от които държавно делегирани дейности са около 8 милиона, 5 милиона местни приходи. От местните приходи трябва да отделим около 1 милион за такса битови отпадъци и всъщност реално кметът разполага с около 4 милиона на година, с които да извършва публичните дейности за текуща поддръжка, реализиране на инвестиционни проекти и развитие на Калояново. Затова с екипа ми ще изготвим 4-годишен план за дейностите по населени места, като ги подредим по приоритет, в зависимост от нуждите. 

Ще бъдат отделени средства за нови водопровод и канализация, асфалтиране на улици, нови тротоари, поддръжка на зелените площи и привеждането им в красив вид. При правилно изразходване на публичните средства, без да се допускат завишени цени на услугите и некачествени ремонти, е съвсем реално да превърнем община Калояново в по-добро място за живеене. 

Ще търся възможности за увеличение на бюджетните приходи и ще направя оптимизация на разходите. 

Средствата от бюджета не са много и основните проблеми на общината като построяване на мостови съоръжения, саниране и обновяване на общинския сграден фонд – поликлиниката, детските градини, училищата, читалищата и сградата на общината биха се решили чрез участие по процедури за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, програми на Фонд земеделие за развитие на селските райони, по различни процедури към министерствата на образованието, регионалното развитие, културата, спорта и др. 

Капиталовата програма на Община Калояново е около 1,4 милиона на година, от които собствените приходи са само около 200 000 лв. Видно е, че без привличане на външно финансиране не могат да се реализират сериозни инвестиционни проекти в общината. До момента освен социалните програми топъл обяд, личен асистент и патронажна грижа има спечелен само един инвестиционен проект „Реконструкция и рехабилитация на път жп гара Калояново-Ръжево Конаре-Главатар“ за 5780000 лв през 2018 г.. До момента не е създадена Местна инициативна група в Калояново. Пропуснати са много възможности за привличане на финансиране чрез МИГ-а. 

Едно от първите неща, които ще направя е да учредя МИГ в Община Калояново. Съвместно с ръководството на местната инициативна група ще подготвим програма за развитие и участие в процедури за финансиране.

Мой приоритет ще бъде развитието на спорта, туризма и младежките дейности в общината. Изграждане на спортни площадки и мини футболни игрища в дворовете на училищата, обновяване на детските площадки и изграждане на нови, разкриване на младежки домове, в които младите хора да се събират, общуват и обменят информация и идеи. 

Привличане на инвеститори в туризма е една възможност за разкриване на нови работни места в общината и увеличение на приходите в бюджета. 

Социалните услуги са добре развити към момента и нашата цел ще бъде да ги надградим и разширим капацитета им чрез увеличаване броя на потребителите и разкриване на нови такива.

Ще бъдат предприети конкретни действия за подобряване на чистота, които включват предлагане на нови услуги като събиране и извозване на твърди битови отпадъци, депониране и извозване на растителни отпадъци, извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци и въвеждане на разделно събиране на отпадъци.

Предоговаряне на договора за почистване и контрол при извършването на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване. Приходите от такса битови отпадъци са около 1 милион и е очевидно, че не се изразходват целесъобразно. За почистване на улици, тротоари и площади се плануват 240 000 лв., за сметосъбиране 340 000 лв., за депониране и сепариране 483 000 лв. При численост на персонала в дейност чистота 10 човека и голямата територия на общината, която трябва да се поддържа и почиства, единственото решение е закупуване на техника и механизиране на дейностите по чистотата. Решения има! Необходим е административен капацитет за реализирането им.

Идвам от частния бизнес и знам, че за да постигнеш целите си трябва много работа и усилия в правилната посока.

Ако ми гласувате доверие, ще изградя професионален и експертен екип, с който да работим здраво за превръщането на община Калояново в привлекателна за живеене и инвестиции, изпълнена със спортни и културни събития. Моята енергична натура ще допринесе да усетите, че животът в общината започва да кипи и нещата да се случват.

Подкрепете ме заедно да превърнем община Калояново в община, с която да се гордеем!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Оцени новината

Оцени новината
3.5/5 от 15 оценки
3.5/5 от 15 оценки

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?