Следвайте ни

Започва строителството на Зона 5 в квартал „Запад“ на Асеновград

Тази част от проекта е на стойност около 1 240 000 лева

viber icon

Заместник-кметът на Асеновград инженер Стоян Димитров представи последната част от проекта за реновирането на Зона 5 в квартал „Запад“. Встъпителната пресконференция се състоя в сградата на общината днес (17.08.20 г.), а официалната първа копка на обекта предстои през тази седмица. Цялото наименование на проекта е „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград, кв. „Запад“ - Зона 5“. Пространството, което ще се реновира, е над улица „Стоян Джансъзов. На този етап са проведени срещи с домоуправители в района. „Смятам, че хората са прави от гледна точка на това, че има някои паркови елементи, които не са поставени на най-подходящите си места“, посочи пред присъстващите Димитров. Стойността на цялото строителство за Зона 5 е в размер на 1 239 493,86 лева. Проектът трябва да е приключил до април следващата година.

Същевременно, изпълнителя е поел ангажимента да отстрани и всички дефекти от предходните зони. „При разговорите с жилищните съвети, домоуправителите поеха ангажимент да се разчисти в определени площи. Все още има места, които не са освободени. В други случаи пък автомобили са паркирани така, че ще пречат на дейностите на изпълнителя. Призоваваме всички граждани, които живеят в този район, да проявят търпение и да ни съдействат, за да може да се освободи теренът с цел да не се получават прекъсвания на работата и да се постигне бързо предаване на пространството към строителя. Община Асеновград, от своя страна, като възложител, ще поиска той да се справи в посочения срок“, категоричен е ресорният заместник-кмет. Стоян Димитров заяви, че проектантският екип, който е изготвил проекта, се е отказал и в момента общинската управа е била принудена да търси друг такъв, който да упражнява авторския надзор по време на строителството.

По проекта са предвидени 3 детски площадки, 1 спортно игрище, което ще бъде разположено там, където сега се намира спирката. Предвидено е да се изработят паркоместа пред съответните блокове. Ще бъдат изградени и алеи, ще има озеленяване и засаждане на нова растителност. Между ръководството на община Асеновград и жители от квартал „Запад“ е постигнато съгласие там, където хората сами са си направили градинките и те са с приветлив вид, да бъде предвидено напояване.

Инженер Димитров припомни и основните пропуски на изпълнителя в останалите зони от проекта. Поливната система - към момента тя не е изградена с необходимото качество. Доста от растителността е изсъхнала, като става въпрос и за трайни и за нетрайни насаждения, за нискостеблени и за висока храстовидна растителност. Има и няколко места, в които има проблеми с тротоарната настилка. Част от площадките също са с компрометирани мрежи и съоръжения. Обмисля се и идеята след приключване на строежа в Зона 5 да започне и реновирането на улица „Стоян Джансъзов“. Друга дейност по проекта е публичността, част от която бе и днешната пресконференция.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград, кв. „Запад“-Зона 5“ , ДБФП № BG16RFOP001-1.025-0005-C01, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли предложението на ГЕРБ за Велико народно събрание и промени в конституцията?