2374

Започва изграждане на инсталациите за компостиране на битови отпадъци в Асеновград

В началото на новата година ще  бъде даден официален старт на изграждане на инсталациите за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци

На 04.01.2023г. от 11 ч. на входа на старото сметище ще се проведе церемония „първа копка“ по проект: „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград” № BG16M1OP002-2.006-0001-C05. С това ще стартира и основната дейност по проекта, а именно изпълнение на Строително монтажните работи.  

Основна цел на проекта е да се осигури необходимия ресурс и капацитет за изграждане и въвеждане в експлоатация на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Асеновград, като по този начин ще се постигне намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. 

Проектът се финансира по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020г. Общата му стойност е 13 245 456.73 лв., от които 8 360 243,98 лв. от Европейския фонд за регионално развитие. 

Партньори на община Асеновград в проекта са общините Първомай, Лъки, Садово и  Куклен.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кое е любимото ви място за отдих и разходка в Пловдив?