3906

Седмица до крайния срок за набиране на доброволци в Асеновград

Доброволното формирование към общината помага в кризисни ситуации.

Удължава се срокът за кандидатстване в Доброволно формирование (ДФ) "Асеневци" към община Асеновград. Документи ще се приемат още седмица – до 05.06.24 г. (сряда), включително. До конкурс се допускат кандидати, които са навършили пълнолетие и са физически и психически здрави. Разширяването състава на ДФ „Асеневци“ открива нова възможност за желаещите да се включат в него. Формулярите се получават на портала в община Асеновград и съответно се подават в „Информационен център”, разположен на II етаж в сградата на общинската администрация. Документите, които трябва да подадат кандидатите, са:

– формуляр за кандидатстване по образец (получава се от общината);

– медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

– справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

– свидетелство за съдимост;

– копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

– декларация за съгласие за обработка на лични данни (получава се от общината);

– копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) за съответната категория (ако притежават такива).

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?