49

Решават проблема с водата в асеновградското село Червен

Проблемът с липсата на достатъчно добро водоснабдяване в асеновградското село Червен е от доста години. Община Асеновград сключи договор, на основание извършено инженерно-хидрогеоложко проучване, за осигуряване на необходимото водно количество. За целта ще бъде изграден хоризонтален отточен дренаж със средна дълбочина на полагане 4 метра. Към него ще бъдат обособени и три ревизионни шахти по дължината на трасето (144 метра).

Ще има и събирателна шахта, към която дренажът ще бъде заустен. Ще се изгради и оборудва помпена станция с хлораторна такава за дезинфекция на водата. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни. Полагането на захранващ водопровод до съществуващия водоем на селото, с обем от 260 м3, е ангажимент на ВиК - Пловдив, както и доставката и монтажът на необходимото помпено оборудване. Последните посочени по-горе дейности ще се извършат извън рамките на настоящия договор за строителство. Водоснабдяването в селото се осъществява основно от карстовия извор „Свети Георги“, който захранва с вода и селата Горнослав, Червен, Долнослав, Искра и Леново.

Дебитът на водоизточника е променлив в много широк диапазон – от 27 литра в секунда (през по-сухия сезон) до 463 литра в секунда. През сухите периоди количествата са твърде недостатъчни за нормалното водоснабдяване на цялата група „Горнослав“. Затова се налага въвеждането на режим на водоподаване. Село Червен разполага с още два малки каптажа, осигуряващи 1,2 литра в секунда допълнително. Съгласно направеното обследване за постигане на нормално водоснабдяване на селото, в което живеят около 830 жители, съгласно нормите, са необходими 4,7 литра в сукунда или 406,46 метра на ден.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква коалиция има най-голям шанс да спечели изборите на 2 октомври?