49

Д-р Христо Грудев даде старт на ремонта на НЧ „Родолюбие“ в Асеновград

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е ноември 2023 г.

Днес официално бе направена символична  „първа копка“ на ремонта на НЧ „Родолюбие“ в Асеновград. На церемонията присъстваха ръководството на Общината, екипът на проекта, представители на фирмата – изпълнител. С този ритуал бе даден стартът на строително-ремонтните дейности  по първия подписан  договор № BG16RFOP001-1.025-0007-C01, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз. Кмета на община Асеновград д-р Христо Грудев сподели: „Спомням си, че като дете тук ни водеха за всяко събитие, тогава сградата беше нова, хубава и ме впечатляваше много. От години сградата е в лошо състояние и за да разрешим този проблем община Асеновград разработи проектно предложение и  кандидатства по европейско финансиране, което 2021 година беше одобрено, подписа се договор и се започна реализацията по проекта. След приключването ремонта на сградата  ще отговаря на всички съвременни изисквания. Искрено се надявам, че резултата от ремонта на читалището ще бъде същия, като с централния площад, който  се превърна в емблема на Асеновград. Винаги съм искал строителните обекти по съответния законов ред да се печелят от наши  строители от Асеновград, причината, е че първо средствата остават на територията на нашата община и второ, когато си асеновградчанин желанието и майсторлъка, който влагаш е съвсем друго, отколкото, ако си от който и да е друг град извън Асеновград. Да открием днес строителството и под контрола и надзора на всички наши съграждани да пожелаем на строителите спорна и качествена работа“.

Сградата  НЧ „Родолюбие“  е строена през 60-те години.  Лошото й състояние, амортизираното оборудване и обзавеждане в помещенията са предизвикателство за извършване на цялостна реконструкция и модернизация на сградата. С реализацията на проекта ще се извърши осъвременяване на помещенията, създаване на условия и достъпност до отделните обекти в сградата. Ще се извърши оползотворяване на неизползвани пространства, реконструкция и обновяване на инфраструктурните инсталации и технически съоръжения. И отново припомняме на обществото че след ремонта сградата ще запази архитектурния си облик и в същото време  читалището ще придобие изцяло нова визия, функционалност и достъпност, които да удовлетворяват напълно, културната общественост и всички жители и гости на Община Асеновград.   

Проект: КУЛТУРНА ИНФАСТРУКТУРА - ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ“, ГР. АСЕНОВГРАД”, ДБФП № BG16RFOP001-1.025-0007-C01, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?