1553

Асеновград хвърля близо 20 милиона лева за три културни обекта

Община Асеновград продължава да представя поетапно обектите от Концепцията си за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) – ето кои са планираните обекти от сферата на културата.

Ремонт на сградата на НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски“ гр. Асеновград. Сградата на читалище „Св. преп. Паисий Хилендарски“ - Асеновград е паметник на културата от местно значение. Построена е преди повече от 100 години и се нуждае от цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Целта на проектната идея е сградата да бъде енергийно обновена и ремонтирана, като това ще допринесе за по-добри условия за посетителите, ползвателите и служителите, както и за повишаване качеството на трудовия и творческия процес. Прогнозната стойност на проекта е в размер на 1 500 000 лв.

Консервация и реставрация, основен ремонт, реконструкция и възстановяване на Метох „Св. Георги“. Метохът ″Св. Георги″ в Асеновград е собственост на втория по големина манастир в България – Бачковски манастир „Успение Богородично“. Метохът е разположен в югозападната част на града - в кв. ″Метошка махала″. Предвижда се пълно възстановяване на комплекса и сградите към него. Извършени са проучвания при проектирането, които показват влошено и предаварийно състояние на подобектите на Метоха и нужда от спешно предприемане на действия по изпълнение на консервация, реставрация и основен ремонт на застрашената недвижима културна ценност. Инвестиционният проект представя конкретни решения и мерки за запазване на архитектурно-строителната, историческата и художествената дадености на обекта. Проектното предложение вече е преминало всички съгласувателни процедури с Министерството на културата (МК). Реализацията на проекта ще създаде условия за развитие на културен и религиозен туризъм, което ще има и безспорен икономически резултат за общината. Същият ще се изпълнява в партньорство с Бачковски манастир „Успение Богородично“. Прогнозна стойност на проекта 10 000 000 лв.

Изграждане, обзавеждане и оборудване на сграда на Палеонтологичен музей „Димитър Ковачев“ - Асеновград. Палеонтологичният музей е съставна част от Националния природонаучен музей при Българска академия на науките (БАН). По своя обем и колекция музеят е един от най-големите в България. Особено атрактивен между всички експонати е почти 4,5-метровият скелет на древния динотериум (Deinotherium), намерен край с. Езерово. Музейната експозиция е много богата, а сградата, в която е ситуиран музеят е на труднодостъпно и некомуникационно място. Тези фактори допринасят за намаляване на неговата посещаемост и той не може да разгърне своя потенциал. Проектната идея е насочена към изграждане на изцяло нова модерна сграда за музея на терен с отлична локация в центъра на Асеновград.

Става въпрос за мястото на съществуващата в момента т. нар. „плоча“ - срещу сградата на РУ - Асеновград. Предвижда се постройката да бъде естетически издържана и атрактивно оборудвана и обзаведена – така, че да представя експонатите по най-добрия начин, включително и чрез съвременни IT-технологии. Туристите ще достигат и намират лесно музея, а очакванията са интересът и посещаемостта да се повишат многократно. С реализацията на проектната идея ще се създаде още една туристическа атракция за града, която да привлича български и чуждестранни туристи. Проектът ще се изпълнява в партньорство с Национален природонаучен музей при БАН, чиято собственост са музейните експонати. Прогнозна стойност 5 600 000 лв.

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?