Подай сигнал

Регенерация на стари индустриални сгради и военни имоти

Имоти

от Екип Марица 171 прегледа 0

Снимка: Гугъл

Конверсията дава нов живот на различен тип зони на публични функции с висока обществена значимост. Те могат да бъдат централни пешеходни зони или за обществен отдих - паркове, детски площадки, увеселителни обекти. Важен момент в регенерирането им е да се осигури публична среда, достъпна за лица с физически увреждания.


На първо място регенерацията дава нов живот на историческото и архитектурно наследство. В тази група влизат архитектурните ансамбли, също сградите - паметници на културата, както и паметниците на парковото и градинското изкуство, културни ландшафти и исторически места.


Конверсията по света в голяма степен засяга бившите индустриални зони, както и старите военни терени и обекти.


На регенерация подлежат също увредените природни територии - това са зони, пострадали от замърсяващи производства или потенциално застрашени от предвидими увреждания от природни бедствия (наводнения, свлачища, брегова ерозия, абразия или други).


По същия метод могат да се обновят и много природни, културни и исторически атракции - както и обекти на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите. Тук влизат туристическите и пътеките на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове.