Подай сигнал

Разминахме се на косъм със 70 млн. лева

Вузовете под тепетата не успяха да убедят бизнеса, че каузата да инвестираш в науката си струва

Образование

от Елица Кандева 1130 прегледа 0

Разминахме се на косъм със 70 млн. лева

Само на осем десети Пловдив се размина със 70 млн. лева, които смяташе да инвестира в Център за върхови постижения в областта на биотехнологиите и здравословното хранене. Парите се отпускат по програма „Наука и развитие за интелигентен растеж”, като тя предвижда разкриване на общо 4 такива центъра у нас. Другите три направления са мехатроника и чисти технологии; информатика и IT; нови технологии в креативните индустрии.

В пловдивския проект обединиха усилия 4 университета. Идеята бе УХТ и Аграрният университет да използват заедно ресурси и научен потенциал в създаването на нови продукти, които да минават изпитания в лабораториите на Пловдивския университет, а Медицинският университет да доказва влиянието им върху здравето. На няколко пъти на национално ниво и в научните среди бе даден знак, че един от четирите центъра в страната ще е извън София и тукашните вузове имат огромни шансове да спечелят финансирането. Такъв център би бил добро поле за изява на докторанти, които да разработват в него дисертации, да използват последно поколение техника, закупена със средствата по проекта, а после да продължат научната си кариера в Центъра за върхови постижения.

В огласения списък с одобрените, отхвърлените и резервните проекти по програмата се вижда, че пловдивският е сред отхвърлените. Единствено по ос „Здравословен живот и биотехнологии” няма одобрени и класирани проекти, по останалите 3 битката между конкурентите продължава.

Не ни стигат само 8 десети, за да покрием изискванията, обясни проф. Николай Менков, зам.-ректор по проектната и информационната дейност в Университета по хранителни технологии, който е водещата организация в обединението на четирите пловдивски вуза. Той обясни, че оценяването става по сложна система и по различни критерии. Един от пунктовете е обща оценка на проекта, която съдържа два компонента. По единия от тях пловдивският проект за Център за върхови постижения е събрал 69,2 точки при максимален възможен сбор 70. Правилата обаче са, че ако не стигат точки по показател „обща оценка”, отпада целият проект, обясни проф. Менков.

В момента обмисляме дали да оспорваме, каза още зам.-ректорът на УХТ. Регламентът дава право това да се направи по съдебен ред в срок от 14 дни след обявяването на резултатите.

Процедурите по програмата тръгнаха трудно още в началото. Първоначално възникна напрежение около обединяването на вузовете за обща кауза. След като претенциите кой да доминира бяха туширани, изникна друг проблем - условието за привличане на бизнеса. От кандидатите за финансирането се изискваше в проектите да участват чуждестранни партньори и асоциирани членове от бизнеса. Привличането им обаче се оказа трудно заради изискването всяка от ангажиралите се фирми да отделя над 5% от бюджета си за научни разработки. Директните ползи, които ще има после обаче, са ограничени.

След като срокът за подаване на проектите бе удължен с един месец, кандидатстването приключи през февруари миналата година. Тогава на национално ниво пък се яви друг проблем - липсата на достатъчно компетентни оценители, които да се произнесат относно подадените проекти. Така процедурите зациклиха близо година, докато се стигне до обявяването на резултатите.

Коментари