Подай сигнал

Психолози и майки пишат наръчници за родители

Ръководствата помагат и на семействата, които имат петокласници

Образование

от Елица Кандева 410 прегледа 0

Психолози и майки пишат наръчници за родители

Безплатни наръчници за родители помагат на семейството да се справи с предизвикателството дете в училище. Подготвя ги екип от психолози, като с личен опит помагат майки и татковци. А всяка година, вече 11 подред, Асоциация „Родители” актуализира съдържанието според новата ситуация, в която динамиката на модерния живот поставя хлапетата и възрастните.

Книжките-помощници са разработени за два ключови момента - тръгването в първи клас и прехода от началното училище към прогимназията. Тази година се разпространяват в 20 000 екземпляра. Освен на хартиен носител, за който се плаща само доставката по куриер, съдържанието е достъпно и на сайта на Асоциация „Родители”.

„Добре дошли в 1. клас” помага на родителите да преведат без сътресения детето в прехода от забавачката към училище. Застъпени са темите за първия учебен ден, адаптацията, дневния режим, учебните предмети, избора на помагала, към кого да се обърне детето за помощ в училище, кои са педагогическият съветник и психологът. Целта е да се понижи тревожността на ученика и родителите.


„Добре дошли в 5. клас” трябва да постигне същото в момента, когато детето вместо един начален учител вече има преподаватели по много различни предмети, а е и в нов етап на своето развитие, в който по-голямо значение има как го възприемат връстниците. Затова в наръчника за тази възраст родителят получава съвети за периода на пубертета, относно новата организация в училище и още един нов момент - в 5. клас започва оценяването по шестобалната система. Не са подминати и трудните теми за секса и алкохола.