Подай сигнал

Проверете добър шофьор ли сте?

Кой от тези автомобили е с предимство да се престрои?

Транспортът в Пловдив

от Екип Марица 3687 прегледа 0

Проверете добър шофьор ли сте?

При шофиране сигурно всеки е попадал в подобна ситуация - в две успоредни ленти се движат превозни средства, които трябва да разменят местата си.

Погледнете внимателно картинката, помислете и отговорете - кой е с предимство при престрояването?

ОТГОВОР:

Според Закона за движението по пътищата:

Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да заобиколи пътно превозно средство, да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.

При извършване на маневра, която е свързана с навлизане изцяло или частично в съседна пътна лента, водачът е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се движат по нея.

Когато такава маневра трябва едновременно да извършат две пътни превозни средства от две съседни пътни ленти, с предимство е водачът на пътното превозно средство, което се намира в дясната пътна лента.

Коментари