Подай сигнал

Промишлеността у нас свива инвестициите през 2018 г.

Бизнес зона

от Екип Марица 1408 прегледа 0

Промишлеността у нас свива инвестициите през 2018 г.

Плановете на промишлените предприятия през 2018 г. са за свиване на инвестициите с 6.6% спрямо направените през предходната година. Това показват резултати от регулярното бизнес наблюдение на инвестиционната активност сред промишлените предприятия, пише Мениджър.

В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 84,6%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 14% в сравнение с 2017 г.

По основни производствени групировки най-голям относителен дял в инвестициите през 2018 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (43,3%), при което се предвижда понижение от 12% спрямо предходната година.

На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 25,4%), при които се очаква увеличение с 27,9% в сравнение с 2017 г.


Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 16,3%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 25,2% спрямо предходната година.

Коментари