Подай сигнал

Производителите на био продукти влизат в електронен регистър

Бизнес зона

от Мария Петрова 459 прегледа 0

Снимка: Гугъл

Операторите и подизпълнителите, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти, трябва да се впишат в електронен регистър. Той функционира от вчера с основна цел - осигуряване на цялостен мониторинг на биологичното производство в страната съгласно изискванията на регламентите на Европейския съюз.


Контролиращите лица са длъжни да въвеждат в него информация за идентификация на площи, животни, пчелини и аквакултурни единици. Ще се вписват и издадени дерогации, сключени договори за сертифициране и контрол, сертификати, както и други данни, свързани с биологичното производство.


Съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти от Европейския съюз всеки оператор и/или подизпълнител трябва да потвърждава информацията, която е въведена в регистъра. Това трябва да бъде извършено в срок до 10 календарни дни от трансферирането на данните за оператора от контролиращото лице.