Подай сигнал

Природният газ смъква с 50% сметките за отопление

В същото време едва 478 домакинства в Пловдив са газифицирани

Имоти

от Даниела Арнаудова 639 прегледа 0

Очаква се подписването от Министерство на енергетиката на меморандум за промяна на условията по проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ, чрез газоразпределителни дружества в България“ (DESIREE GAS). Неговата цел е да осигури ефективен механизъм за подпомагане на газифицирането на българските домакинства. „Финансирането по тази програма ще поема вече до 30 % от разходите по газификацията на едно жилище. Като в тях влиза и таксата по присъединяването”, уточни Ясен Христозов от „Ситигаз България”. До момента тези такси се заплащаха от абоната, припомни той.

Природният газ е екологичен и чист източник на енергия. Използването му не води до отделяне на сажди, миризми и прах във въздуха. Природният газ изгаря, без да създава отпадъчни продукти, които да предизвикват киселинни дъждове. За разлика от други изкопаеми горива при изгарянето на природен газ се отделят значително по-малко парникови газове. Замяната на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляване на вредните емисии и до подобряване състоянието на околната и жизнена среда.

Екологичният ефект от употребата на синьото гориво допринася за редица социални предимства, осигурявайки нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на съответния обект. Използването на съвременни екологични и енергоефективни домакински уреди подобрява условията на живот и дава възможност на потребителите да отчитат, планират и регулират енергопотреблението си. Намаляват се разходите за отопление в следствие на по-ниските цени на природния газ и повишената енергийна ефективност на горивните инсталации. С подобряване на качеството на атмосферния въздух, на санитарно-хигиенните условия и по-високия жизнен стандарт се намалява здравният риск за членовете на домакинството към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха.

Като конкурентно и екологично чисто гориво, природният газ няма аналог сред останалите енергоизточници - това твърди Ясен Христозов от „Ситигаз България”. “В момента цената за битовите консуматори е 69.40 лв./ мВтч без ДДС. В обществения сектор - болници, детски градини, бизнес сгради - тя е 67.84 лв./ мВтч без ДДС. В промишления сектор, в зависимост от месечните консумации, цената е от 52-65 лв./мВтч. Изводът е, че газта, ценово, е с най-добрите показатели”, заключи Христозов.

Уредите на природен газ са икономични. С тях се отоплявате, готвите и си осигурявате топла вода при много по-ниска цена. Това е видимо и от следния пример - в момента 1 мВт топлинна енергия, получен чрез електонагряване (ел. бойлер) е от порядъка на 150-160 лв. или 15-16 ст./ kW. Докато цената на газта е от порядъка на 8 ст./ kW - т.е. два пъти по-евтино. “Неслучайно отчитането на газта за битовия сектор през летния сезон е на три месеца поради факта, че сметките са много ниски, обясни г-н Христозов. “А през лятото сметката на едно домакинство е от порядъка на 10-12 лв. на месец. В годишен план средната ко

Коментари