Подай сигнал

През 1885-а: Готовият университет пропада заради войната

Училища и университети

от Владимир Балчев 625 прегледа 0

Новопостроената сграда на днешния Университет по хранителни технологии, 1963 г.

Мечтата на пловдивчани за откриване на университет в града датира още от 1868 г. Сведения за това намираме в докладите на европейските консули. Тогава идеята не е осъществена, но мечтата остава и през 1885 г. е утвърден правилникът на университета, назначени са преподавателите от Европа, изготвена е учебната програма. Дори е уточнена датата на откриването. Уви, започва Сръбско- българската война и всичко пропада.

Университет в Пловдив бил открит едва през 1945 г. Имал два факултета -Медицински и Агрономически. През 1950 г. Агрономическият факултет се обособил като самостоятелно учебно заведение. Това е днешният Аграрен университет. През 1953 г. Пловдивският университет престанал да съществува. Причината е отделянето на Земеделско технологическия факултет от Висшия селскостопански институт. Така възниква Висшият институт за хранително-вкусова промишленост. Всъщност с това започва историята на сегашния Университет по хранителни технологии.

Днешният Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” е открит през 1972 година. Негов предходник е Висшият педагогически институт „Паисий Хилендарски”, който наследява Пловдивския учителски институт, създаден през 1909 г.

Коментари