Следвайте ни

Първенци сме по брой издадени болнични

България е първенец по издадени болничини дни на работещите хора среди държавите, членки на Европейския съюз. Данните бяха изнесени на започналата в Пловдив конференция "Превенция на здравето- Европейски политики и практики. В нея участват председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в нашата страна, вицепремиерът Марияна Николово, народният представител Хасан Адемов, български специалисти и ексерти от Германия, Австрия, и Македония. У нас всеки работещ отсъства средно по 8 дни на година от работа, докато в останалите европейски страни по шест.

"Когато наближат големите празници с по два-три почивни дни, напоследък има масова практика хората да си взимат по още един-два дни болнични. Така си правят по-дълга почивка и вместо да се лекуват у дома са по хотели и курорти", коментира Васил Велев. Според него на тази практика трябва да се сложи край, като се почерпи от опита на напреднали страни, като Германия и Австрия, особено в борбата с фалшивите болнични. Той добави, че в Пловдив ще бъде разкрит Център по превенция на здравето,който ще бъде изцяло финансиран от бизнеса . и в него се прави скрининг на работещите. Такъв вече функционира в София от две години и през този период през него са минали повече от 14 000 души. Те най-много страдат от болести на сърдечно-съдовата система, захарен диабет, хипертония, както и болести на опорно-двигателния апарат.

Събитието бе открито от вицепремиера по икономическата и демографската политика Марияна Николова. Пред присъстващите та заяви, че е много важен въпросът с безопасността на условията на труд и превенцията по отношение на работещите.

"Държавата полага изключителни усилия за тяхното подобряване и това което касае законодателството, както и предложения на работодателите ще бъдат взети предвид, обеща вицепремиерът. Тя подчерта, че здравето има решаващо значение за намавяване на бедността.
Доброто здраве вече не може да се разглежда като резултат от дейността на един единствен сектор – здравеопазването. Устойчивите и досъпни подобрения на здравето са продукт от успешната политика на цялата държава, Работодателите носят важна отговорност в тази област според българското законодателство. Те трябва да осигурят превенцията на професионалните рискове, както и необходимите средства за това. Важно е да прилагаме стратегията на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд, както и да допринасяме за опазване здравето на 217 милиона работещи хора в съюза, каза още Марияна Николова. Големият проблем, който се очертава пред България е застаряването на нацията и демографската криза. Само за миналата година нашата страна е намаляла с 50 000 души, а недостига на хора в трудоспособна възраст и 46 000 души. У нас 2.6 работещи издържат един пенсионер, което носи сериозни тежести за икономиката. Този проблем ще се задълбочи, ако на държавно ниво не се вземат адекватни мерки за справянето с демографската криза и с недостига на работни места.

Румен Златански

Репортер - екип "общество"

Румен Златански е здравен репортер от екип "Общество". Завършил "География" в СУ "Климент Охридски". Работил като репортер и кореспондент в много вестници и агенции.   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?