46

МУ-Пловдив отличен с два академични оскара

Първите места в рейтинговата система са резултат от труда на всички в университета, казва ректорът проф. д-р Мариана Мурджева

Медицински университет-Пловдив спечели две първи места в рейтинговата система и беше отличен с два академични оскара. В направление „Медицина“ МУ-Пловдив е на челното място за пета поредна година. Университетът е първенец и в професионално направление „Обществено здраве“.   

Ректорът на Медицински университет-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева получи от името на висшето училище двата академични оскара по време на официална церемония в София. 

- Проф. Мурджева, на какво се дължи този успех?

- Медицински университет-Пловдив се откроява на картата на висшето образование с висококвалифицираните си преподаватели, всеотдайните си служители и мотивираните си студенти. Първите места в рейтинговата система са резултат от труда на всички работещи в университета преподаватели и служители, както и на студентите, специализантите и докторантите.

Престижът на МУ-Пловдив, заслужено наложил се като елитно държавно висше училище, го прави атрактивна образователна дестинация както за българските, така и за чуждестранните кандидат-студенти. За да следват в него, те трябва да положат приемен изпит, за който е нужна солидна предварителна подготовка. Тези високи изисквания налагат определени стандарти и предполагат прием на мотивирани кандидати от страната и чужбина. А мотивацията е най-важната предпоставка за успеха.

- Какви други уникални структури допринасят за този успех?

- МУ-Пловдив е със статут на научноизследователски университет и е един от лидерите в научноизследователската дейност. Университетът постоянно надгражда иновативния си профил, като модернизира научната си инфраструктура и стимулира  кариерното развитие и разгръщането на потенциала на изследователския състав. Всичко това е предпоставка за нарасналата научна активност и за успешното реализиране на авангардни изследвания, фокусирани върху трансфера на знания и технологии в практиката.

Научноизследователският институт на МУ-Пловдив (НИМУ) функционира в няколко приоритетни научни направления: молекулна и регенеративна медицина, 3D биологично принтиране, фармацевтични иновации за персонализираната медицина, транслационна невронаука, съвременни технологии в медицинската и денталната практика, здраве и качество на живот в зелена и устойчива околна среда и др. С приоритет са научноприложните изследвания, чиито резултати имат практическа стойност за широката общественост и потенциал за пазарна реализация. 

От 2015 г. университетът влезе във "висшата лига" на медицинските университети - създаде като целева инвестиция най-иновативната си образователна структура: Медицински симулационен тренировъчен център, в който студенти и практикуващи лекари се обучават в близка до реалната клинична и оперативна среда. Центърът е единствената по своя вид обучителна база в Източна Европа и една от шестте в Европа, акредитирана от Американския колеж по хирургия.

От 2019 г. в университета функционира и триизмерен биопринтер, както и биобанка, в която се съхраняват различни клетки и биологични материали от различни патологии. Изследванията са насочени към молекулните механизми на онкологични, автоимунни, възпалителни и невродегенеративни заболявания. Чрез иновативната технология на 3D биопринтиране се разработват платформи за тестване на лекарства и индивидуализиране на лечението при различни тумори. Със същия метод се създават и тъканни модели за нуждите на регенеративната медицина.

- Кои са водещите принципи за работа на учените в МУ-Пловдив?

- Водещите принципи за учените от МУ-Пловдив са екипност, креативност, модерна визия и прецизна работа. Отговарящият на световните стандарти Data Center на университета помага за осъществяване и разпространение на върховите научни изследвания и на високите резултати от научноизследователска дейност.

Подкрепата от страна на академичното ръководство очевидно дава резултат: изследователите от МУ-Пловдив могат да се похвалят с две поредни награди "Питагор" за млади учени, както и с два патента и два полезни модела. През последните години се наблюдава завръщане на младите хора, придобили образование или докторантури в чужбина, с което се внася различен подход на работа и се върви към формирането на устойчива и притегателна научна общност.

- Кое още допринесе два академични оскара да бъдат присъдени на МУ-Пловдив?

- Видимо е от резултатите, че МУ-Пловдив е трайно конкурентоспособен и дава образование, отговарящо на най-добрите стандарти в Европа, предоставя и изгражда модерна база, подбира и развива академичния състав, стимулира участието в научни изследвания и утвърждава модел на култура на качеството и участие на всички - ръководство, преподаватели, студенти, в тясно сътрудничество с партньори от външни организации и обществеността. Залог за успеха е убеждението на ръководството на МУ-Пловдив, че качеството е резултат от ангажираността на всички, постоянно и във всичко. 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?