3906

Д-р Кристиян Деневски, началник на Отделението по нуклеарна медицина, УМБАЛ „Пълмед“: С ПЕТ скенер се оценява дори метаболизмът на тумора и разсейките

При тези изследвания ползите за пациента многократно надхвърлят рисковете

- Д-р Деневски, каква е добавената стойност на нуклеарната медицина и с какво изследванията по този метод, който прилагате в новооткритото Отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Пълмед“, се различават от конвенционалните?
 - При конвенционалните образни изследвания - компютърна томография с интравенозен йоден контраст, ядрено-магнитен резонанс, рентгенография, се вижда основно формата, местоположението и размера на структурите в организма (в случая туморът и неговите метастази). При хибридните образни методи, какъвто е и ПЕТ/КТ, който прилатаме в нашето отделение, се изобразяват както морфологичните параметри на лезиите (тумор, метастази), така и тяхната метаболитна активност, която пък от своя страна е важен прогностичен белег за ефекта от лечението и по-нататъшно проследяване. Съкращението ПЕТ/КТ означава точно това, 2в1: компютърна томография – за оценка на размери, форма и местоположение на лезиите и позитронно-емисионна томография – за оценка на техният метаболизъм.
  
 - Бихте ли изтъкнали предимствата на прилаганите ПЕТ/КТ изследвания и доколко са ефективни при визуализиране разсейки на онкологичните заболявания, близки или далечни?
 - През последните години ПЕТ/КТ навлезе интензивно в онкологията и стана неизменна част от алгоритъма за лечение и проследяване на онкоболни пациенти. Провеждането на ПЕТ/КТ променя стадия на онкологичното заболяване в 15 до 47,7% от случаите когато е начално средство на избор за стадиране на пациентите. Тъй като ПЕТ/КТ оценява не само морфологични характеристики а и метаболитни, той много по-лесно може да оцени дали някой лимфен възел например е метастатичен или просто е увеличен, без да има връзка с туморното заболяване.
 ПЕТ/КТ (заедно с ядрено-магнитният резонанс) може да оцени костномозъчни лезии, които по никакъв начин не биха се изобразили на конвенционалната КТ с йоден контраст. ПЕТ/КТ има и още предимства.
  
- За ранното диагностиране на кои патологии предимно се използва нуклеарната медицина?
 - ПЕТ/КТ е доказал своята ефективност при почти всички познати варианти на онкологичните заболявания. Той рядко е избиран като първо средство за диагностициране, тъй като провеждането му има своите специфики и пациентът трябва да чака поне няколко седмици докато изследването му бъде извършено. А при онкологичните заболявания колкото по-бързо се започне лечение, толкова по-добре.
 Въпреки това ПЕТ/КТ е идеално средство за проследяване на пациенти, които вече са започнали терапия, и също така е идеален за откриване на нови разсейки, които иначе лесно биха били пропуснати при конвенционалните КТ изследвания.
 ПЕТ/КТ има приложение и в други сфери на медицината, като ревматологията, кардиологията и неврологията.


  
 - Задължително ли е планирането на ПЕТ/КТ изследването или може пациентът да дойде, когато сам реши?
 - Планирането на ПЕТ/КТ е задължително, защото изследването включва инжектиране на радиофармацевтик, който поради своите радиохимични характеристики трябва да бъде използван максимално бързо, тъй като се търпи постоянен радиоактивен разпад. Което означава, че ако го получим днес, не може да го използваме утре. Затова ние групираме пациентите в определени дни от седмицата, като предварително им съобщаваме за подготовката, която е необходима.
 И кратък отговор на въпроса – не, пациентът не може да направи ПЕТ/КТ когато сам реши, поради сложната логистика и подготовка.
  
 - При тази процедура се използват радиоактивни маркери. Какви са рисковете за пациента и за неговите близки от тяхното влияние?
 - Радиоактивните маркери които се използват за ПЕТ/КТ, обикновено са такива които имат кратък полуживот и  от 12 до 24 часа са напълно елиминирани от тялото на пациента. Поради това радиационните рискове за пациента са сведени до минимум. Като цяло при провеждане на ПЕТ/КТ пациентът получава по-ниска радиационна доза от тази която ще получи при провеждане на компютърна томография с йоден контраст на 3 области.
  
 - Кое всъщност индикира, че ползите са повече?
 - Ползите са несравнимо повече за пациентите, защото, както вече споменах, радиационните дози за пациента са минимални. В световен мащаб почти не са описани странични ефекти и алергични реакции от провеждането на ПЕТ/КТ, което го прави напълно безопасен метод за изследване. Поради високата си диагностична стойност, ползите многократно надхвърлят рисковете.
  
 - При какви състояния изрично не се позволява провеждане на изследване по методите на нуклеарната медицина?
 - Единствените контраиндикации за провеждане на ПЕТ/КТ са бременност и животозастрашаващи състояния, които налагат спешна хоспитализация. При кърмачки, трябва да се прекрати кърмене за 24 часа след провеждане на ПЕТ/КТ. Във всички останали случаи няма никакви проблеми за провеждането на ПЕТ/КТ.
  
 Визитка
 Д-р Кристиян Деневски е началник на Отделението по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Пълмед“. Той завършва Медицински университет - София през 2019г., а  специалност по нуклеарна медицина придобива през 2023г. Д-р Деневски е участвал в конгреси на Българската асоциация по радиология, както и в национални конгреси по нуклеарна медицина през 2021 и 2023г. През 2022г., в Истанбул, е преминал обучение за метаболитна терапия при метастатичен кастрат-резистентен простатен карцином. Има интереси в областта на диагностиката с ПЕТ/КТ и SPECT/CT в онкологията и тераностиката.

Оцени новината

Оцени новината
4.1/5 от 17 оценки
4.1/5 от 17 оценки

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?