Сменете старите печки с екоуреди - крайният срок наближава

Какви са предимствата на отоплението на пелети вместо на дърва и въглища, дали подмяната на старата печка с топловъздушна ще увеличи разходите за отопление. Това бяха само част от въпросите, които зададоха пловдивчани по време на информационните срещи, организирани от  Община Пловдив в районите ”Северен·, ”Тракия· и ”Централен· по проект “Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление·, финансиран от Европейския съюз. Той

дава възможност за подмяна на отоплителните уреди на твърдо битово гориво,

които замърсяват въздуха на Пловдив, с по-екологични алтернативи - ток, газ, пелети и ТЕЦ. На домакинствата, които се включат в проекта, например старите печки могат да бъдат заменени с климатици, газови или пелетни камини или да им бъдат предоставени  радиатори при връщане към отопление на ТЕЦ.

Красимира Тилева от район „Тракия“ се интересуваше по  какъв критерий ще бъдат одобрявани кандидатите

Над 2000 пловдивчани вече са поискали да сменят печките на твърдо гориво с нов екологичен вид отопление. В зимните месеци тези уреди са основният замърсител на въздуха в един силно урбанизиран град, какъвто е Пловдив. Една топловъздушна печка на пелети струва от 1200 до 1500 лв, но тя ще бъде предоставена и монтирана в жилището безплатно. “Живеем на ул. “Богомил” и ползваме котел на твърдо гориво, но искаме да преминем на газ. Какво да направим?”, поинтересуваха се група възрастни мъже по време на срещата в “Централен”. Трябва да получите официално становище от “Ситигаз”, че е възможно да бъдете включени към тяхната мрежа. Красимира Тилева, която живее в район “Тракия”, пък разказа, че вече е подала своята декларация, но не знае по какъв критерий ще бъдат одобрявани кандидатите. 

Какво да направим, за да преминем на газ, ако ползваме парно, се интересуваха  група възрастни мъже по време на срещата в „Централен“

“Програмата е отворена за всички пловдивчани, стига да са собственици на жилището и да се отопляват на твърдо гориво

По проект е предвидено да бъдат подменени уредите на 5000 домакинства. След подаване на декларацията се провежда анкетирането от консултант по проекта за определяне на мощностите на новите уреди за отопление и валидиране на подадената информация.

Много пловдивчани, които имат подадени документи, вече питат кога ще стане подмяната и демонтажът на старата ни печка. Реалната подмяна ще започне в края или началото на следващата година.

Много пловдивчани, които имат подадени документи, вече питат кога ще стане реалната подмяна на старата им  печка с нов екоуред

Подаването на декларации продължава, но крайният срок наближава, предупредиха организаторите.

Списъкът с одобрените кандидати ще бъде оповестен на интернет страницата на Община Пловдив - www.plovdiv.bg, и на официалните страници на районните администрации в интернет.

Информация за възможностите за безплатна подмяна може да намерите на сайта на Община Пловдив - https://www.plovdiv.bg,  или да зададете въпросите си на  безплатната  телефонна линия:  0700 50 032.

 Община Пловдив е бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по

Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” по проект “Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление” в размер на 13 862 232,11 лв. Целта на предоставяната финансова помощ е да се подобри качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) и индиректно на азотни оксиди на територията на общината. Финансираните мерки са насочени към подмяна на замърсяващи въздуха отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни такива: на газ; използващи електричество; на пелети или друг вид дървесна биомаса; или източници на топлинна енергия по желание на съответното домакинство.

Декларации за участие в проекта се подават  до 23.05.2021 г.  всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в деловодството на Община Пловдив, площад ”Стефан Стамболов· №1, и във всяко районно кметство. За улеснение на гражданите декларациите се приемат и  чрез електронна поща на адрес: 

[email protected]. Документът трябва да бъде попълнен, подписан и сканиран във формат .pdf или .jpeg.

--------------------------------------------------www.eufunds.bg------------------------------------------

 Проект BG16M1OP002-5.003-0006: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?