Районните кметства се включват в разяснителна кампания за подмяна на печките

Гражданите ще получават консултация от еколозите при попълване на декларациите, срокът за подаване е 23 май

Всеки, който иска да смени безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен уред, може да получи консултация и помощ в шестте районни кметства. От днес до 23 май еколозите от районните администрации се включват в разяснителната кампания на Община Пловдив по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на  фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“. 

Те ще предоставят на гражданите информация как да кандидатстват по програмата за подмяна на уредите на дърва и въглища и да преминат към по-екологично отопление на ток, газ, пелети или ТЕЦ. Също така ще консултират гражданите при попълване на декларациите. 

Всеки, който се отоплява на дърва и въглища, може да подаде документи и да се включи в програмата за безплатна подмяна с екологични алтернативи на ток, газ, пелети и ТЕЦ. Единственото условие е да се отоплява на дърва или въглища и да е собственик на апартамента или къщата, в които живее. За подмяна на старите уреди може да се кандидатства и колективно като собственици на жилища в една кооперация или къща. Няма условие за доходи и програмата е напълно отворена. 

Информация за възможностите за безплатна подмяна на отоплителни уреди на твърдо битово гориво гражданите могат да намерят на сайта на Община Пловдив https://www.plovdiv.bg  или да зададат своите въпроси на горещата телефонна линия:  0700 50 032.

Декларации се приемат на място всеки работен ден до 23 май 2021 г. в районните кметства и в Община Пловдив. Те могат да бъдат подадени и чрез електронна поща на адрес: [email protected] Документът трябва да е попълнен, подписан и сканиран във формат .pdf или .jpeg. 

Списък с одобрените кандидати  ще бъде оповестен на интернет страницата на Община Пловдив - www.plovdiv.bg и чрез районните администрации след приемане на декларациите, провеждане на анкетирането и определянето на мощностите на нови уреди за отопление и валидиране на подадената информация.

--------------------------------------------------www.eufunds.bg------------------------------------------

 Проект BG16M1OP002-5.003-0006: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?